Wędrówka
nr 2020/3

Od Redakcji

Drodzy Braterstwo i kochani młodzi Czytelnicy!

Oddajemy w wasze ręce kolejny, tj. trzeci numer „Wędrówki za Panem” w tym roku. Artykuły nawiązują tematycznie do poszczególnych zwierząt. Biblia od początku o nich wspomina kiedy czytamy o stworzeniu świata, a także przy końcu, w Księdze Objawienia świętego Jana, gdzie również jest przywołane dużo zwierząt. Nie jest przypadkiem, że sporo opisów Słowa Bożego poświęcone jest tym istotom, które często towarzyszyły i pomagały człowiekowi. Ciekawe jest odniesienie cech i sposobu funkcjonowania danego zwierzęcia do charakteru i sposobu życia tych, którzy starają się podobać Bogu lub tych, którzy przeciwstawiają się Mu. Niewykonalnym byłoby na kilkunastu stronach opisać wszystkie zwierzęta z Biblii, ale mamy nadzieję, że te, które wybraliśmy i zostały opisane, przyczynią się do zwrócenia uwagi na ciekawe lekcje, a także na braki w swoim charakterze i zauważenie wartościowych osób przebywających niedaleko od nas.

Jeśli masz przemyślenia, ciekawe lekcje dla innych, odnośnie niewymienionych w tym numerze zwierząt, to zachęcamy, abyś napisał/a, na adres Wędrówki za Panem.