Wędrówka
nr 2020/3

Emmaus

Jest to wioska znana z historii ukazania się zmartwychwstałego Pana Jezusa dwóm uczniom zmierzającym do niej. Jednym z tych uczniów był Kleofas. Rozmawiali z Panem w drodze i zaproponowali mu gościnę, podczas której poznali Go po błogosławieniu chleba. (Łuk. 24:13-35). Niestety liczne próby określenia jej dokładnego położenia się nie powiodły. Wiadomo jedynie, że leżało niedaleko Jerozolimy.