Wędrówka
nr 2020/2

Cezarea

Miasto portowe wybudowane z rozkazu Heroda Wielkiego w latach 22-10 p.n.e. Była to rzymska stolica Judei, a także oficjalna siedziba namiestników rzymskich. Leżała ok. 40 km na południe od góry Karmel. Dzięki swojemu położeniu była gwarnym miastem zamieszkiwanym przez mieszaną ludność. Została zniszczona w XIII w. Znamy ją z Biblii, gdyż w tym mieście przyjął chrzest Korneliusz (Dzieje Ap. 10), a także zamieszkiwał tam Filip i jego córki prorokinie (Dzieje Ap. 21:8-16). W więzieniu w Cezarei przez dwa lata przebywał apostoł Paweł, zesłany tam przez Festusa (Dzieje Ap. 23:23-33, 25-26).