Wędrówka
nr 2020/2

Błogosławieni, którzy…

… łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni

 • Sprawiedliwość – słuszność, prawda, podstawa i grunt Bożej stolicy (Psalm 89:15; Rzym. 1:16-18).
 • Rzym. 3:10 – nie ma żadnego sprawiedliwego, choć niektórzy ludzie swą wiarą zapracowali sobie na uznanie ich za usprawiedliwionych, np. Abraham (1 Mojż. 15:6; Gal. 3:6; Jak. 2:23);
 • Rzym. 5:1 – my również przez wiarę możemy dostąpić usprawiedliwienia. 
 • Filip. 4:8 – ważne jest, aby myśleć o właściwych rzeczach.
 • Manna z 14 października, Przyp. 21:3 – sprawiedliwość i sąd są ważniejsze niż wielkie poświęcenia, są fundamentem budowy charakteru.
 • „Manna” z 3 marca.
 • Przyp. 16:8-12 – lepiej mieć niewiele, ale uczciwie. 
 • Psalm 37:16 – Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego, niż mnóstwo dostatków u bezbożnych.
 • Psalm 23: 1-3 – Pan wiedzie nas ścieżkami sprawiedliwości.
 • Jan 4:6-15 – możemy nasycić się wodą, którą Pan nam dał i nie będziemy szukać innego pastwiska, ani innej wody, gdyż ten pokarm będzie dla nas wystarczający i satysfakcjonujący.
 • Abak. 2:4 – Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
 • 1 Kor. 1:29-30 – Pan Jezus stał się całą Bożą sprawiedliwością.
 • Obj. 21:27 – niesprawiedliwi, Królestwa Bożego nie odziedziczą.