Wędrówka
nr 2019/2

Pytania i Odpowiedzi: Poziomy w niebie

Czy Biblia wspomina o poziomach w niebie? Czy wszyscy chrześcijanie otrzymają taką samą nagrodę w niebie?

Odpowiadając, czy Biblia mówi o jakichś poziomach w niebie, należałoby zacząć od tego, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego 1 Kor. 15:50, dlatego też każdy, kto przebywa w niebie, nie jest w ciele ziemskim (które przeznaczone jest człowiekowi z ziemi ziemski), lecz w ciele niebieskim, czyli duchowym. Pan Bóg, Pan Jezus i aniołowie są istotami duchowymi. Bóg jest duchem Jan 4:24. Chrystus […] umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem 1 Piotra 3:18.

Sfera nieba jest nam znana w niewielkim stopniu, dlatego o tej sferze możemy na podstawie Pisma Świętego powiedzieć, że aniołowie dzielą się na: serafów (Izaj. 6:2), cherubów (Ezech. 10:21; 1 Król. 6:27), jest też archanioł Michał (Judy 1:9). Za dużo nie możemy powiedzieć o poziomach w niebie, bo widocznie nie jest nam ta wiedza potrzebna: Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności 2 Piotra 1:3, czyli poznaniem Jezusa Chrystusa.

Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba […], Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać 2 Kor. 12:2,4. Słowa te mogą służyć jako sposób wyjaśnienia Planu Boskiego, nowej władzy duchowej. O tych objawieniach Pawłowi nie wolno było informować, lecz o innych niebiańskich tajemnicach Bożych, które odnosiły się do „przyszłych wieków”, jak najbardziej (Efezj. 1:10).

Czy wszyscy chrześcijanie otrzymają taką samą nagrodę w niebie?


Pytając o jednakową nagrodę w niebie dla wszystkich chrześcijan, dać odpowiedzieć w jednym zdaniu jest dość trudno, gdyż słowo to jest pojemne, bo w nim zawierają się różne religie, mające w tej kwestii odmienne doktryny. Tym bardziej, że termin chrześcijanin” jest zazwyczaj używany do nazywania osoby, która jest wierząca w Jezusa i to zazwyczaj w sensie odróżnienia jej od ludzi innych religii. Dlatego odpowiadając na to pytanie, sprawdźmy, jak na nie odpowiada Biblia.

Co możemy powiedzieć na pewno, to to, że prawdziwi czciciele Maluczkie Stadko (które oddaje Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali Jan 4:23) otrzymają boską naturę (2 Piotra 2:4), przed tronem będzie także tłum wielki z palmami w rękach, którego nikt nie umiał zliczyć (Obj. 7:9), a także chrześcijanie z nazwy, do których Jezus się nie przyzna (Mat. 7:23; Izaj. 4:1). Na podstawie tych wersetów możemy odpowiedzieć, że nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios Mat. 7:21.