Wędrówka
nr 2019/2

Pytania i Odpowiedzi: Jak możemy bardziej rozwijać naszą wiarę?

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają Hebr. 11:6.

ODPOWIEDŹ: Pytanie, w jaki sposób możemy rozwijać naszą wiarę, jest bardzo zasadne, ponieważ bez wiary Bogu podobać się nie można. Co oznacza, że jeśli chcemy mieć z Nim społeczność, musimy dbać o swój duchowy rozwój. Podobnie jest z rośliną, jeśli nie jest podlewana, po niedługim czasie usycha. Jak w takim razie rozwijać swoją wiarę? Oto niektóre z możliwości:

I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary Łuk. 17:5.

Jeśli coś jest zgodne z wolą Bożą, Pan Bóg z chęcią obdaruje tym swoje dziecko, jeśli szczerze o to prosi. Tak też jest z wiarą w prawdziwego Boga, która w obecnych czasach jest powszechnym „towarem deficytowym” u ludzi.

Proście, a będzie wam dane Mat. 7:7.

Modlitwa jest najpiękniejszą formą rozmowy z naszym Ojcem. Można rozmawiać o każdej porze dnia i nocy, nigdy nie ma nieodebranych połączeń, a dodatkowo jest to bezpłatne :). Rozmowa jest najbardziej podstawową formą komunikacji z drugim człowiekiem, tym bardziej powinna być ona z Bogiem. Bez takiej codziennej i szczerej rozmowy nasza wiara nie wzrośnie.

Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe Rzym. 10:17.

Werset ten pokazuje odpowiedni kierunek, w którym powinniśmy się kierować, by rozwijać swoją wiarę: wiara słuchanie Biblia. Pan Bóg daje nam radę, że w pierwszej kolejności powinniśmy skierować się do czystego Słowa Bożego, by tam wyczytać, jaka jest Jego wola. Następnie znaleźć wokół siebie takich ludzi, którzy lubią rozmawiać, zadawać biblijne pytania, rozważać Słowo. Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest Dzieje Ap. 18:8.

Wiara bez uczynków jest martwa Jak. 2:26.

Obserwując świat roślin, zauważamy, że są one piękne same w sobie. Piękne są liście, piękne są kwiaty. Sam zewnętrzny urok drzew zaspokaja nasze poczucie estetyki, lecz najistotniejszą kwestią jest to, by drzewo wydało owoc, a zwierzę lub człowiek mógł się z niego pożywić. Tak samo i jest z rozwijaniem wiary. Jeśli mamy jej choć trochę, musimy pokazać ją w praktyce życia.

Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, Pobożność braterstwem, braterstwo miłością 2 Piotra 1:5-7.

Jak rozwijać wiarę? Oto bardzo prosta Piotrowa rada. Czy łatwa? Na pewno nie, ale kto powiedział, że nie do osiągnięcia? Przecież mamy na to całe swoje życie. Jednak im wcześniej zaczniemy, tym lepiej, ponieważ nie wiemy, kiedy skończymy naszą wędrówkę tu na ziemi.