Wędrówka
nr 2019/2
Od Redakcji

Od Redakcji

Wtóra obecność… pewnie słyszałeś to określenie nie jeden raz. Zastanawiałeś się nad tym? Masz swoje przemyślenia? Co myślisz, gdy słyszysz parusia, epifania czy wreszcie apokalipsa? Tak, te trzy słowa też dotyczą ponownej obecności Pana Jezusa. Pamiętasz, jak naród izraelski opuszczał Egipt, Pan Bóg kazał opowiadać o tym, co się stało kolejnym pokoleniom, każdego roku w czasie Paschy. Miało to na celu przypominanie i uczenie o błogosławieństwach przygotowanych przez Pana Boga. Przypominanie tym, którzy opowiadali i nauczanie tych, którzy słuchali.

Pomyśleliśmy sobie, że być może takim tematem, który powinniśmy powtarzać, jest właśnie zagadnienie powrotu Pana Jezusa. Każdy z nas, tworzących z łaski Pana to czasopismo dla Ciebie, głęboko wierzy i widzi oczyma wiary, że Pan jest. Mało tego, że jest, ale także, że przepasał się i usługuje tak, jak obiecał.

Jeżeli nie jesteś przekonany, że parusia jest już faktem, zachęcamy Cię, abyś spróbował przeczytać niniejszy numer „Wędrówki”. Ale jeszcze bardziej zachęcamy Cię, abyś szukał w Piśmie Świętym informacji, jaki jest CEL tego powrotu. Po co właściwie to jest. Jak zrozumiesz cel, wówczas dużo łatwiej będzie Ci zrozumieć, jaki był SPOSÓB powrotu Pana Jezusa, że do realizacji celów nie jest konieczna widzialna obecność. A gdy już będziesz wiedział, jaki jest cel i sposób, wówczas wystarczy, że dobrze się rozejrzysz wokół siebie, przeanalizujesz wydarzenia polityczne, społeczne, ekonomiczne, które zachodzą od drugiej połowy XIX w. i dojdziesz do przekonania, że to wszystko nie może być dziełem przypadku. Pan jest pośród nas.

Kolejnym powodem, dla którego chcemy z Tobą porozmawiać o tym temacie, to fakt, jak wiele błogosławieństw wynika z Pańskiego powrotu – chcemy, abyś również był ich uczestnikiem.

Przyjemnej i błogosławionej lektury.