Wędrówka
nr 2022/4

Od Redakcji

Drogi Czytelniku,

Z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce kolejny numer czasopisma Wędrówka. Tematem przewodnim tego numeru są owoce ducha świętego. Artykuły, które będziesz czytać, dotyczą naszego codziennego życia i zawierają wiele cennych rad i wskazówek, w jaki sposób rozwijać i pielęgnować w sobie dobre, chrześcijańskie cechy.

Wersetem przewodnim tego numeru jest fragment z Listu do Galacjan 5:22-23: Owocem zaś ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.

Czytając artykuły, dowiesz się, czym są owoce ducha świętego i w jaki sposób my możemy je wydawać. Pierwszy artykuł wyjaśnia, czym jest duch święty i co oznaczają owoce ducha świętego, zaś każdy kolejny artykuł opisuje jeden z dziewięciu owoców wymienionych w Liście do Galacjan.

Artykuły zawierają opis omawianych cech oraz przykłady Pana Jezusa, apostołów i innych znanych nam postaci biblijnych, które okazywały te cechy w swoim życiu i stanowią dla nas wzór do naśladowania. Co najważniejsze, czytając je i rozmyślając nad nimi, będziesz mógł dowiedzieć się, w jaki sposób Ty możesz zmieniać swój charakter i codzienne postępowanie, aby żyć według zaleceń Pana Boga, podobać się Jemu i być szczęśliwym.

Nic nie może nam dać takiego szczęścia i pokoju, jakie daje nam Pan Bóg, ale, aby to było możliwe, musimy starać się żyć według Jego zasad. Zasady te są doskonałe i przynoszą nam błogosławieństwo już teraz, jeśli tylko według nich postępujemy. Rozwój owoców ducha świętego może również dać nam najpiękniejszą nagrodę życia wiecznego. Życzymy tego Tobie, oraz pragniemy sami, dlatego zachęcamy Cię do wspólnego korzystania z tego, co przygotowali dla nas Bracia w artykułach i przeczytania całego numeru Wędrówki za Panem.

Drogi Czytelniku, jeśli miałbyś swoje przemyślenia dotyczące życia i Pisma Świętego, zachęcamy Cię, żebyś do nas napisał, abyśmy mogli wspólnie dzielić się tym, co budujące.

Od Redakcji

A strzeżcie ustaw moich, i czyńcie je; Jam Pan poświęcający was – 3 Mojż. 20:8.

Pan Bóg, Stworzyciel wszystkiego co nas otacza, pomysłodawca wszelkich praw panujących w naturze, największą swą uwagę poświęcił człowiekowi. Pan Bóg zapragnął tak ukształtować człowieka, aby uczył się na podstawie swojej codzienności i stawał się coraz bardziej podobny do Niego i obrazu Jego Syna. By człowiekowi żyło się prościej, Pan postanowił ułatwić mu to poprzez radę – bądź posłuszny, a będzie ci się dobrze wiodło. Tylko czemu  trzeba było być posłusznym? Pan Bóg wybrał sobie naród, któremu szczególnie poświęcił dużo czasu na kształtowanie umiejętności przestrzegania prawa – prawa oddawania czci Jedynemu Bogu i kodeksu moralnego. O tym będziemy mogli przeczytać w pierwszym artykule.

Pierworodny syn,  Jezus, będący doskonałym odbiciem swego Ojca, starał się swoim uczniom i naśladowcom przekazać głębię swojej nauki, poprzez pokazanie ducha Bożego prawa. To On, dla swych naśladowców, stał się w pełni poświęconym , ukazującym świętość swego życia, jako wzór postępowania. Aby o tym przeczytać, zachęcamy Cię do zapoznania z kolejnym artykułem.

Lepiej brać czy dawać? Na pewno łatwiej coś wziąć, ponieważ nie wiąże się to z wysiłkiem. Dawanie zaś to pewnego rodzaju poświęcenie, rezygnowanie z czegoś na rzecz drugiej osoby. Ale czym jest oddanie życia, najcenniejszego daru jaki otrzymał każdy z nas i to oddanie tegoż życia swojemu  bratu w Chrystusie? O tym również możecie się dowiedzieć w tym numerze Wędrówki za Panem.

Naród Izraelski szedł po pustyni, by w końcu po wielu latach dojść do Ziemi Obiecanej. Czy wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, do niej weszli? Czy my, idąc wąską ścieżką za naszym Panem, zawsze podejmujemy dobre decyzje? Czas, życie i owoce to pokazują. Tylko czy Ojciec nam nie pomaga? Czy nie ustawia przed nami drogowskazów, ukazujących, że czasem warto skręcić w lewo lub w prawo, a może zawrócić? Odpowiedzi na te pytania zawiera artykuł brata Daniela Hojncy.

Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara.  Pamiętamy te słowa wypowiedziane przez szczególnego wybrańca Bożego. Czy można uświęcać się, stawać się coraz bardziej podobnym w charakterze do  Jezusa, poprzez posłuszeństwo Jego słowom?  Niech to stanie się dla nas zachętą do wewnętrznych przemyśleń.

W tym numerze znajduje się także kolejna część „Imion z Objawienia”. Tym razem pod rozwagą mamy Rubena, czyli pierworodnego syna Jakuba. Sprawdźmy, jakie lekcje możemy wyciągnąć dla siebie z jego życia.

Na koniec przemyślenia na czasie, czyli pandemia, która przyszła na cały świat. Czyż nie jest to zastanawiające w kontekście słów objawiciela Jana, który zapowiada godzinę próby dla całego świata?

Niech artykuły zamieszczane w tym czasopiśmie pobudzają Was do przemyśleń w codziennym życiu. Na pewno będzie to dla Pana Boga przyjemnością, że nasze myśli zajmujemy sprawami ważnymi, a nie tylko zwykłą prozą życia.

Od Redakcji

Drogi Czytelniku.

Przed Tobą czwarty numer czasopisma młodzieżowego “Wędrówka za Panem”. Tytuł tego numeru oddaje jego bardzo praktyczną zawartość – “Jakimi mamy być?”. Jak Ci zapewne wiadomo jest to fragment wersetu zapisanego w 2 Piotra rozdział 3 werset 11. Chcemy, aby treść naszego czasopisma dostarczała odpowiedzi na codzienne pytania. Przytoczony werset rozpoczyna się od słów, które w obliczu obecnych wydarzeń na świecie, mogą często przychodzić nam na myśl: Skoro to wszystko ma ulec zagładzie… Można by użyć parafrazy   i zapytać, jakimi mamy być, skoro to wszystko ULEGA zagładzie? Nastały dziwne czasy,        w których wszyscy musimy się odnaleźć. Bardzo ważne więc jest, abyśmy utrzymywali społeczność między nami, nawet jeśli dzielą nas kilometry. 

 

Numer, który trzymasz w dłoniach, został przygotowany z myślą o codziennych problemach. Chcielibyśmy, aby pomógł Ci w dylematach życia codziennego, które mogą przytrafić się     w domu lub w szkole. Jako pierwszy umieszczony został tekst udzielający porady, jak zachowywać się, gdy obserwujemy problemy w zborach i w społeczności. Społeczność Ludu Bożego nie jest wolna od problemów, dlatego też bardzo ważne jest, aby się nie zniechęcać, gdy spotykają nas doświadczenia. W kolejnym tekście znajdziemy sugestie z praktyki życia rodzinnego – jak radzić sobie jako syn, córka, a jak, jako rodzic? W trzecim artykule przeczytamy lekcje związane z posiadaniem “równych odważników”. Czy nasze pochodzenie lub stan społeczny wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani?  Następnie  poruszamy bardzo ważny temat dla Chrześcijanina, dotyczący doświadczeń w szkole i pracy. Znajdziecie w tym numerze także coś, co pozwoli młodszym czytelnikom zorientować się, jakie są możliwości pracy i pomocy w społeczności . Wiemy, że pracy jest dużo, wystarczy tylko dobrze poszukać. Artykuł szósty podpowie nam jak się chronić przed pokusami i jak z nimi walczyć? W tym numerze “Wędrówki za Panem” znajdziecie także tekst mówiący o powołaniu.

 

Czwarty numer naszego czasopisma obejmuje czas wakacyjny. Wiele wskazuje na to, że te wakacje będą inne niż wszystkie, jednak bądźmy dobrej myśli. Wiemy, że Pan nie zostawi nas bez opieki. Jeśli tylko gorąco pragniemy utrzymywać społeczność, to takie możliwości będą nam dane. 

Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami, niech nas nie opuści ani nas nie porzuci 1 Król. 8:57.

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Przed Wami kolejny, czwarty już numer „Wędrówki”. Tematy, jakie chcemy poruszyć tym razem, to „poświęcenie i ofiarowanie”. Tak naprawdę pojęcia te mogą być pozornie bliskie wielu ludziom niezwiązanym z Pismem Świętym. Niektórzy podporządkowują każdy element swojego życia, by osiągnąć pewien cel. Inni poświęcają zdrowie, czy nawet życie w służbie, na przykład w wojsku. Naszym zadaniem będzie odszukanie wskazówek w Piśmie Świętym, jakiego poświęcenia oczekuje od nas Pan Bóg. 

Będziemy się więc zastanawiać, czy Stwórca chce, abyśmy zmienili coś w naszym życiu. Czy powinniśmy coś zrozumieć, uświadomić sobie stan, w jakim się znajdujemy, zanim się poświęcimy? W innym artykule zastanowimy się nad opisanymi na kartach Pisma Świętego przykładami, dzięki którym możemy dostrzec, na czym polega poświęcenie w praktyce. Studiując fragmenty mówiące o osobie Abrahama, będzie nam łatwiej zrozumieć Boże wymagania co do jednostek, a czytając o relacjach Izraela z otaczającym ich światem, możemy zauważyć, że nieposłuszeństwo wobec Bożego prawa i niepełne poświęcenie ma swoje konsekwencje.

Uważamy, że bardzo ważne jest, by zrozumieć, czym jest ofiarowanie, dlatego temu tematowi również poświęcimy dużo uwagi. Rozważymy, czy jest jakaś różnica między tymi pojęciami, a jeśli tak, to na czym polega.

Na koniec przypomnimy sobie czas spędzony na kursach biblijnych, na których mogliśmy uczyć się, jak kroczyć za naszym Panem, by podobało się to Panu Bogu.

Od Redakcji

Drogi Czytelniku,

W Twoich rękach jest kolejny numer „Wędrówki”. Tym razem chcielibyśmy przybliżyć Ci temat dobrze wszystkim znany ze szkółek, a także z okresu, gdy zastanawiamy się nad treściami związanymi z Pamiątką, czyli plagi egipskie.

Znajdziesz w tym numerze opis każdej z tych plag, a także przemyślenia, co każda z nich może znaczyć. Dowiesz się, na czym polegało znieczulenie serca faraona, jakim sposobem Pan Bóg to uczynił. Czasy końca, w których żyjemy, również mają charakteryzować się nadejściem plag, dlatego chcielibyśmy znaleźć podpowiedzi w Piśmie Świętym, jak możemy ich uniknąć.

Życzymy Ci, aby lektura tego numeru przyniosła Ci duchowe zbudowanie i nakłoniła do dalszych refleksji nad Słowem Bożym.

Od Redakcji

Drogi Czytelniku!


Oddajemy w Twoje ręce kolejny numer naszego czasopisma. Przybliżymy w nim temat jakże ważny w naszym życiu – jednomyślność. Na pewno nie raz słyszałeś, a może i zastanawiałeś się czym jest ta jednomyślność, o której się mówi na zebraniach i konwencjach. Jak budować taką jedność, którą mogliśmy obserwować na konwencjach w minionym sezonie, które odbywały się w naszym kraju, a szczególnie podczas konwencji międzynarodowej?

W numerze prześledzimy zapisy prorockie mówiące o zaprowadzeniu jedności przez Pana Boga na całej ziemi. Prorok Sofoniasz w swoim proroctwie nawiązuje do przyszłości, której z utęsknieniem oczekują wszyscy ludzie, a będzie to czas przede wszystkim służenia Bogu w jednomyślności. Porozmawiamy również o największym wzorze jednomyślności, jaki został nam dany w postaci Pana Jezusa i Pana Boga. Złączeni w jednej myśli – ale nie w jednej osobie – stanowią niedoścignione pragnienie wiernych Pańskich starających się budować jedność w zborach.

Jesteśmy różni od siebie. Czasami różnic jest bardzo wiele. Jak zatem dochodzić do jednej myśli posiadając różne temperamenty, charaktery, zainteresowania? Jak budować się wspólnie w zborze, kiedy mamy odmienne myśli ? Na te pytania po części traktuje artykuł – „Jedność w różnorodności”.

Bardzo wiele uwagi tematowi jedności poświęcał apostoł Paweł. Nawoływał on do jedności w większości swoich listów, między innymi pisząc do braci w Filipi. O jego zachęcie z tego listu również w tym numerze.

Przyjrzymy się również pierwszym chrześcijanom, którzy w czasie tworzenia się zalążków chrześcijaństwa byli złączeni jedną myślą, sercem, a na dodatek posiadali jeden wspólny majątek.

W artykule „Jedność zdania” zajrzymy do ostatniej księgi Biblii, by i stamtąd wyciągnąć kilka spostrzeżeń dotyczących przewodniego tematu. A na zakończeniu numeru pierwszy artykuł z cyklu „Wielkie proroctwo naszego Pana”.

Od Redakcji

Drogi Czytelniku!

Oddajemy w Twoje ręce numer poświęcony zagadnieniom związanym z Babilonem. Z pewnością nie raz spotkałeś się z tą tematyką, poruszaną co jakiś czas na nabożeństwach. Słyszałeś o zaleceniu wyjścia z tego miasta, które tyczyło się w pierwszej kolejności Żydów, a w drugiej…? Na pewno znasz odpowiedź na to pytanie.

Chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej temu, co Biblia mówi o Babilonie i jakie są jego losy w oparciu o proroctwa pochodzące ze Starego, a także Nowego Testamentu. Zastanowimy się również, czy zachęta do opuszczenia tego mistycznego miasta ma zastosowanie w dzisiejszym czasie, czy nadal jest ona aktualna i czy Babilon nadal istnieje. W numerze znajdziecie m.in. zagadkowe pozdrowienia zawarte w Liście św. Piotra, a także rys historyczny z pobytu narodu żydowskiego w niewoli babilońskiej.

Mamy nadzieję, że zagadnienia prezentowane w niniejszym numerze będą zachętą do poszerzania wiedzy i przyswajania sobie prawd, na których wyrosła nasza społeczność.

Jest to temat, który żywo był dyskutowany przez wcześniejsze pokolenia Badaczy Pisma Świętego, a wierzymy, że i obecne pokolenie jest zainteresowane tym, co dzieje się na duchowych niebiosach, a tym bardziej jaką postawę należy obierać w obecnym czasie.