Wędrówka
nr 2018/4
6. Plaga – wrzody

6. Plaga – wrzody

Wzięli więc sadzy z pieca i stanęli przed faraonem, a Mojżesz rzucił ją ku niebu. I powstały na ludziach i na bydle wrzody i pryszcze. – 2 Mojż. 9:10

Źródłosłów

Użyte w Biblii słowa określające szóstą plagę tłumaczy się jako: wrzód, podrażnione miejsce, zaognienie, wysypka, trąd, bąble.

Analiza wrzodów egipskich

Plaga wrzodów nastąpiła po pladze wyginięcia bydła egipskiego. Widoczną manifestacją przed faraonem było rozrzucenie ku niebu popiołu z pieca dokonane przez Mojżesza. Na ludziach oraz bydle pojawiły się wtedy wrzody i pryszcze. Czarownicy faraona nie byli w stanie pojawić się przed swym władcą. Z opisu 2 Księgi Mojżeszowej jednoznacznie wynika, iż plaga dotyczyła choroby skórnej widocznej na zewnątrz, wywołującej wstyd, która dotknęła zarówno ludzi bezpośrednio, jak i ich majątku w postaci bydła. Zastanawiającym faktem z historii jest brak jakiejkolwiek prośby faraona o wstawienie się za nim i jego ludem, a wręcz spotęgowanie jego uporu. Kolejne słowa Mojżesza miały na celu uświadomienie faraona, że w mocy Bożej było starcie go z powierzchni ziemi oraz zapowiadały nadejście kolejnych plag.

W 5 Mojż. 28:15-69 zostały opisane skutki nieposłuszeństwa Panu Bogu. Wśród wielu kar wymienionych w tym fragmencie jest wzmianka o nawiedzeniu wrzodem egipskim (werset 27), co mogło pokazywać świadkom tych wydarzeń wielkość przekleństwa. Werset 35 mówi o porażeniu całego ciała, szczególnie kolan i ud, wrzodem, którego nie będzie można wyleczyć.

Prawo Zakonu dotyczące wrzodów

Jednym z zadań kapłanów w narodzie izraelskim było diagnozowania chorób. W 3 Mojż. 13:18-23 opisana jest procedura postępowania, gdy wystąpił u kogoś wrzód. W przypadku wstąpienia białej lub biało-czerwonej wysypki po zagojeniu się wrzodu należało pokazać to miejsce kapłanowi. Jeśli wystąpiło wgłębienie i zbielenie włosów w badanym miejscu, kapłan miał uznać człowieka za nieczystego i stwierdzić wystąpienie trądu.

Opis historii biblijnych z wrzodami

Inny przykład wrzodów znajdujemy w Księdze Joba. Po utracie dzieci, na niedomiar złego, Job został doświadczony złośliwymi wrzodami na całym ciele (Ijoba 2:7). Cierpiący Job usiadł w popiele i skrobał swoją chorą skórę skorupą. Niedługo potem jego żona zaczęła namawiać go, aby złorzeczył Panu Bogu, czego skutkiem miał być ostateczny koniec udręki Joba – jego śmierć. W dalszej części księgi podany został dokładniejszy opis tej dolegliwości od strony zewnętrznej:

Moje ciało przyoblekło robactwo i strup ziarnisty, moja skóra pokryła się bliznami i znów ropieje – Ijoba 7:5;

jak i problemów z organami wewnętrznymi:

Moim oddechem brzydzi się moja żona, jest wstrętny moim rodzonym braciom – Ijoba 19:17

Król Hiskiasz otrzymał od proroka Izajasza wiadomość, iż ma uporządkować swój dom, gdyż niebawem umrze. Dzięki gorliwej modlitwie we łzach, Pan Bóg darował mu kolejne 15 lat życia. Interesującym elementem historii jest fragment mówiący o uleczeniu wrzodu:

Następnie Izajasz polecił: Przynieście placek z fig. A gdy przyniesiecie i położycie na wrzód, zagoi się – 2 Król. 20:7; Izaj. 38:21.

Filistyni po zabraniu Skrzyni Przymierza zostali porażeni dotkliwymi wrzodami odbytnicy. Nikt z nich nie miał wątpliwości, co do przyczyny tej dolegliwości. Znali historię Izraela oraz plag egipskich, i jeszcze przed bitwą objął ich strach z powodu obecności Arki Przymierza w obozie:

Biada nam! Kto nas wyrwie z ręki potężnego Boga. To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni – 1 Sam. 4:8.

Filistyni niezwłocznie oddali Arkę dołączając do niej złote podobizny swoich wstydliwych dolegliwości.

Porównanie do obecnej definicji wrzodów

Wrzody według współczesnej definicji są jedną z najczęstszych chorób układu pokarmowego polegającą na obecności ubytków w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Objawem wrzodów mogą być silne bóle brzucha.

Symbolika wrzodów

W historii Joba możemy doszukać się głębszego symbolicznego znaczenia wskazującego na historię istnienia rodzaju ludzkiego. Na początku doskonały Adam traci ogromny „majątek” w postaci doskonałości i życia w harmonii ze swoim Stwórcą. Następnie, cała ludzkość żyje pogrążona w upadku moralnym i grzechu – symbolicznym wrzodzie. Jednak tak jak pokazane to zostało w uzdrowieniu i przywróceniu Jobowi dóbr – Pan Bóg zaplanował przywrócenie ludzkości do harmonii z Sobą.