Na Straży
nr 2013/4

Echa z konwencji – Andrychów [2013]

ANDRYCHÓW – 15 WRZEŚNIA 2013 R.

„Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego…” – Efezj. 4:13.

Tym wersetem przywitaliśmy braterstwo na konwencji w Andrychowie. Spotkanie, któremu przewodniczył br. Adam Potempa, rozpoczęło się o godz. 900 w Miejskim Domu Kultury.

Pierwszym wykładem, pod tytułem „Doskonali w jedności”, usłużył br. Rafał Purwin. Słowa te zapisane są Ew. św. Jana 17:23 i nawiązywały do hasła konwencji. Brat wspomniał, że dzięki ofierze Jezusa i Jego wstawiennictwu możemy być doskonałymi przed Bogiem, być w jedności z Nim i to pomimo naszej niedoskonałości. Ludzie są stworzeni do życia w społeczności, a tylko wspólny cel oraz jedność w myśleniu powodują, że się rozwijamy. 1 Kor. 12:12: „Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus”. Brat wspominał również, że musimy być jednomyślni przede wszystkim w podstawowych naukach poznania Boga i Jego Syna, gdyż jak mówi ap. Paweł w Liście do Efezjan 4:5-6: „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich”. Brat zwrócił także uwagę, że jako społeczność nie możemy tolerować grzechu, że należy go zwalczać i nazywać po imieniu. A zwalczyć go można tylko wtedy, gdy będziemy jednomyślni.

W drugim wykładzie br. Daniel Iwaniak mówił o świętości. Naszej świętości. Temat zaczerpnięty został z 1 Listu ap. Piotra 1:15-16: „Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Bo Ja [Bóg] jestem święty”. Na podstawie przepisu na olejek do namaszczania i kadzidła (2 Mojż. 30:23-38) brat Daniel przedstawił, na czym polega świętość. Te dwie rzeczy miały być wyłączone z codziennego użytku. Tak i naród izraelski został odłączony od świata (3 Mojż. 20:26). My także powinniśmy odłączyć się od zła, które kiedyś czyniliśmy (1 Kor. 6:9-11). Pan Bóg chce, abyśmy byli święci. Wcale nie doskonali, bo to należy do przyszłości.

Trzecim wykładem, pod tytułem „Wierzę tak dlatego, bo…”, usłużył br. Paweł Suchanek. Wykład ten skierowany był przede wszystkim do osób spoza naszej społeczności, których staraliśmy się zaprosić. Na podstawie Pisma Świętego brat Paweł wyjaśniał, kim jest Bóg, Jego Syn i Duch Święty. Przedstawił także nielogiczność pojęcia „trójca”. W wykładzie można było usłyszeć również o Boskim planie zbawienia oraz że jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus.

Czwartym, ostatnim na naszej konwencji wykładem usłużył br. Marek Sikora. W temacie „Praca dla Pana” przedstawił, czym ta praca jest i jak jest ważna. W Ew. św. Jana 5:17 Pan Jezus mówi: „Ojciec mój aż dotąd działa [pracuje] i Ja działam”. Dlatego też naśladowcy Pana Jezusa powinni pracować „zawsze pełni zapału dla pracy Pana, wiedząc, że trud nasz „nie jest daremny” (1 Kor. 15:58). Tak więc naszym obowiązkiem jest praca, czynienie dobra i głoszenie Ewangelii, bo „biada mi, jeślibym ewangelii nie opowiadał” (1 Kor. 3:16). Brat wspomniał także, że zapłatą będzie wspaniała nagroda – Boska natura i nieśmiertelność (2 Piotra 1:4).

Po wspólnej modlitwie i zaśpiewaniu hymnu „Albowiem tak Bóg umiłował świat…” zakończyliśmy konwencję.

R- ( r.)
„Straż” / str.