Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2013/4

Nekrologi

W dniu 26 stycznia 2013 r. zasnęła w Panu siostra MARIA OSIOWA, członkini Zboru w Oleszycach Starych. W dniu 26 stycznia 2013 r. zasnęła w Panu siostra MARIA OSIOWA, członkini Zboru w Oleszycach Starych. Przeżyła 92 lata, w tym 65 lat w Prawdzi czytaj
Na Straży
2013/4

Echa z konwencji – Andrychów [2013]

„Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego…” – Efezj. 4:13. Tym wersetem przywitaliśmy „Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego…” – Efezj. 4:13. Tym wersetem przywitaliśmy braterstwo na konwencji w Andrychowie. S czytaj
Na Straży
2013/4

Echa z konwencji – Budziarze [2013]

Przy łasce i pomocy Bożej konwencja została rozpoczęta w sobotę o godzinie 9 od oddania Bogu chwały poprzez Przy łasce i pomocy Bożej konwencja została rozpoczęta w sobotę o godzinie 9 od oddania Bogu chwały poprzez odśpiewanie na stojąco hymnu „Święty, Św czytaj
Na Straży
2013/4

Echa z konwencji – Kraków [2013]

„Wzmacniajcie się ... wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu” Słowa Psalmu 31:25 towarzyszyły uczestnikom XX „Wzmacniajcie się ... wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu” Słowa Psalmu 31:25 towarzyszyły uczestnikom XXVIII Konwencji Generalnej, która w dniac czytaj
Na Straży
2013/4

Echa z konwencji – Kostki Duże [2013]

„Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy”– Psalm 85:12. Pod tym hasłem zgromadziliśmy się n „Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy”– Psalm 85:12. Pod tym hasłem zgromadziliśmy się na konwencji w Kostkach Dużych, która odb czytaj
Na Straży
2013/4

Echa z konwencji – Piotrowice [2013]

Po raz drugi Ojciec Niebieski pozwolił nam zorganizować konwencję w Piotrowicach. Zebraliśmy się w pięknej s Po raz drugi Ojciec Niebieski pozwolił nam zorganizować konwencję w Piotrowicach. Zebraliśmy się w pięknej sali, by słuchać wykładów ze Słowa Bożego czytaj
Na Straży
2013/4

Moje życie w Prawdzie

Urodziłam się 18 IV 1915 r., a więc 98 lat temu w Chicago, w USA, dokąd mój ojciec Jan Węgrzyn wyjechał przed Urodziłam się 18 IV 1915 r., a więc 98 lat temu w Chicago, w USA, dokąd mój ojciec Jan Węgrzyn wyjechał przed I wojną światową z Jawornika, wsi koło M czytaj
Na Straży
2013/4

Jordan wrócił się nazad (cz. 1)

„Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem j „Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dzie czytaj
Na Straży
2013/4

Troskliwe wścibstwo

Apostołowie zdecydowanie ganią wtrącanie się „w cudzy urząd” jako postępowanie całkowicie niezgodne z odnowionApostołowie zdecydowanie ganią wtrącanie się „w cudzy urząd” jako postępowanie całkowicie niezgodne z odnowionym umysłem Nowego Stworzenia (1 Tym. 5:1 czytaj
Na Straży
2013/4

Komentarz do Księgi Koheleta cz. 17

Przeczytaj poprzedni artykuł z cyklu „Oto, co uznałem za dobre i co za piękne: Móc jeść i pić, i być dobrej Przeczytaj poprzedni artykuł z cyklu „Oto, co uznałem za dobre i co za piękne: Móc jeść i pić, i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się  czytaj
Na Straży
2013/4

Tolerancja i szacunek

Jest pewne słowo, którego nie lubię – tolerancja. Słowo to znamionuje bowiem stosunek wyższości jednego człowiJest pewne słowo, którego nie lubię – tolerancja. Słowo to znamionuje bowiem stosunek wyższości jednego człowieka względem drugiego. Tolerancja mów czytaj
Na Straży
2013/4

Obfitość i niedostatek

Czy potrafię żyć... w obfitości? „Mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i Czy potrafię żyć... w obfitości? „Mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w na czytaj
Na Straży
2013/4

Jezus jako mój Pan w Ps. 110:1

„Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego [Rzekł Pan Panu memu – BW, BG]: Siądź po mojej prawicy, aż T „Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego [Rzekł Pan Panu memu – BW, BG]: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Tw czytaj
Na Straży
2013/4

Święty, pospolity i nieczysty

„Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, „Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać  czytaj
Na Straży
2013/4

Myśli i zdania

Czym byłoby życie bez nadziei? Iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą natychmiast. F. HöldeCzym byłoby życie bez nadziei? Iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą natychmiast. F. Hölderlin Pocieszyć człowieka znaczy: w je czytaj
Na Straży
2013/4

Zbieramy to, cośmy siali

Lekcja z Listu Apostoła Pawła do Galacjan 6:1-10 ODNIESIENIE NIE DO ŚWIATA, LECZ DO KOŚCIOŁA – SŁABA GLEBA Lekcja z Listu Apostoła Pawła do Galacjan 6:1-10 ODNIESIENIE NIE DO ŚWIATA, LECZ DO KOŚCIOŁA – SŁABA GLEBA I CHWASTY DZIEDZICZONE – ŻNIWO PRZEDSTAW czytaj
Na Straży
2013/4

Nowocześni olbrzymowie

„A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, „A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze,  czytaj
Na Straży
2013/4

Od Redakcji

„Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką„Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku”– Hebr. 3:14 (NP). czytaj