Na Straży
nr 2012/6

Sprostowanie

W poprzednim numerze, na str. 147 pojawił się błąd, za który pragniemy Czytelników uprzejmie przeprosić.

Zdanie rozpoczynające 2. akapit artykułu powinno brzmieć: „Bez wątpienia, że gdyby Jezus był teraz w ciele, interesowałby się okolicznościami wypełniających się świadectw Pisma Świętego”.

Redakcja

R- ( r.)
„Straż” / str.