Na Straży
nr 2014/6

Noworoczne życzenia z Australii

Rok 2014 kończy się. Za otrzymane błogosławieństwa od Ojca Niebieskiego i Pana Jezusa Chrystusa składamy serdeczne podziękowania. Bez pomocy i kierownictwa z nieba nie mielibyśmy żadnej nadziei życia w przyszłości.

Przy końcu tego roku powtarzamy słowa męża Bożego „Aż dotąd pomagał nam Pan” – 1 Sam. 7:12.

Dziękujemy za duchowe artykuły, dziękujemy za pracę związaną z wysyłką literatury. Gdyby nie ta praca, literatura nie doszłaby do nas.

Życzymy braciom, siostrom oraz przyjaciołom Prawdy Bożej opieki od Ojca Światłości w przyszłym roku 2015.

Bracia i siostry ze Zboru Pana w Melbourne

R- ( r.)
„Straż” / str. 

Noworoczne życzenia z Australii

Ringwood, 5 grudnia 2012 r.

Drogim Braciom i Siostrom oraz Czytelnikom – „Na Straży”, „Wędrówki” i „The Herald” przesyłamy życzenia w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem.

Życzymy Wam, Drogie Braterstwo, w Nowym Roku dalszej opieki od naszego Ojca Niebieskiego i Pana Jezusa Chrystusa w tych dniach „laodycejskich”.

Czytamy z uwagą duchowe artykuły, które zawsze kierują naszą uwagę na odpowiedzialność względem uczynionego przymierza, dziękując Ojcu Niebieskiemu za świadomość, w jakich czasach żyjemy, z pragnieniem dochowania naszej wierności przy pomocy Wszechmocnego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Niech Ojcowskie błogosławieństwo i Jego opieka towarzyszy Wam i nam w ciągu przyszłego Nowego Roku.

Pozostajemy w braterskiej miłości wspominający Was i miejsca naszych ślubów.

Bracia i siostry Zboru Pana w Melbourne, Australia

R- ( r.)
„Straż” / str.