Na Straży
nr 2012/6

Prześladowanie wiernych

Dlaczego prześladowani święci Pańscy byli?
Przecież oni na tej ziemi bogobojnie żyli.
Starali się przestrzegać przykazania Pana,
Byli więc znieważeni przez sługi szatana.

Przez terytorium szatańskie przechodzić musieli,
Dlatego wiele udręczeń i cierpienia mieli.
Choć bardzo wąską drogę do przejścia wybrali,
I tak słudzy szatana przejść im zabraniali.

Nie chcieli do nich należeć, za to się gniewali,
Bo ich system rzucili i Pana szukali.
Więc mieli ich w nienawiści i torturowali,
Oni w swym postępowaniu do śmierci wytrwali.

Cierpienia się nie lękali, szli do Ojca swego,
Zbawiciel im drogę wskazywał, aby szli do Niego.
On przeszedł wąską drogą do samego końca,
Namowy złego nie przyjął, aby zdradzić Ojca.

Choć szatan swe królestwo Panu obiecywał,
Jezus go nie posłuchał, więc się za to gniewał.
Swym poddanym ze ziemi usunąć Go kazał,
Bo nie wiedział, że Baranek grzechy ludu zmazał.

Był Ojcu wiernym i zło przezwyciężył,
Wskazał drogę swym uczniom, by nią każdy dążył.
Nie zbaczał z tej drogi, lecz szedł nią do końca,
Otrzymał zapłatę od Zbawcy i Ojca.

R- ( r.)
„Straż” / str.