Na Straży
nr 2012/6

Będzie przyszły rok szczęśliwy

Jak Pan Jezus – Chodził czyniąc dobrze – Dzieje Ap. 10:38

Jak Enoch – Chodził z Bogiem – 1 Mojż. 5:22

Jak Abraham – Zaufał całkowicie Bogu – Gal. 3:6

Jak Józef – Uciekał od grzesznych pokus – 1 Mojż. 39:15

Jak Mojżesz – Wybierał raczej trudne życie z ludem Bożym, jak ze światem używał różnych przyjemności – Hebr. 11:25

Jak Aaron i Hur – Podtrzymywał modlitwami i czynami słabnące ręce braci – 2 Mojż. 17:12

Jak Kaleb i Jozue – Nie poddawał się zniechęceniu z powodu licznych i groźnych nieprzyjaciół
– 4 Mojż. 14:6-7

Jak Gedeon – Szedł naprzód i walczył – choć przyjaciół jest niewielu – Sędz. 7:15-16

Jak Dawid – We wszystkich sprawach radził się Pana – 1 Sam. 23:2

Jak Hiob – Był cierpliwym i wiernym we wszystkich okolicznościach życia – Jak. 5:11

Jak Daniel – Starał się być bez nagany i modlił się w każdym czasie i miejscu – Dan. 6:10-12

Jak Apostoł Paweł– Miał niebieski główny cel życia, ziemską sławę i karierę uważał za śmieci – Filip. 3:8,14

Jak Apostoł Jan – Był zawsze takim, aby cię miłował Jezus – Jan 21:7

nadesłane

R- ( r.)
„Straż” / str.