Na Straży
nr 2010/5

Myśli i zdania

Życie zawsze coś do nas mówi, tylko rzadko chcemy go słuchać.

nadesłane

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

A. Mickiewicz

Życie polega na wyzwalaniu się od zła.

L. Tołstoj

Najniebezpieczniejszy jest człowiek ze słabą głową, małym sercem i wielką pychą.

B. Prus

R- ( r.)
„Straż” / str.