Na Straży
nr 2006/2

Wiersze

Modlitwa ludzi starszych

Panie! Dziękuję Ci, że pozwalasz mi się zestarzeć!
Gdybym umarł młodo, nigdy nie nauczyłbym się czegoś bardzo ważnego:
mieć cierpliwość, umieć czekać, znosić samotność,
młodych uważać za mądrzejszych,
bez zazdrości uznać lepsze…

Panie! Mam kilka próśb:
Pomóż mi jeszcze więcej milczeć!
Chroń mnie od ciągłego pouczania innych!
Pozwól mi moje doświadczenie życiowe
zachować dla siebie!
Zabierz mi tę głupią ambicję bycia młodym
i zachowywania się jakbym
wszędzie mógł zabierać głos!

Zapominam wiele rzeczy;
Daj mi tę pokorę do rzetelnego przyznania się do tego.
Pozwól mi moje ułomności zachować dla siebie!
Daj mi ten piękny dar nie zanudzać otoczenia moimi chorobami.
Nie pozwól mi, abym stale wspominał
stare dobre czasy.
Nigdy ich przecież nie było!

Panie! uczyń mnie dobrym
Daj mi wspaniałomyślne serce, dziecięco jasne,
przejrzyste jak piękne źródło!
Panie! Podaruj mi ufność i pokorę
oraz tę bezinteresowną dobroć,
która niczego dobrego nie przeoczy,
a niedobrego nie ma za złe.

Panie! Otwórz mi oczy na piękno świata
i ofiaruj mądrość pogodnej rezygnacji.
Pozwól cieszyć się przyjaźnią ludzi
i widokiem kolorowych liści,
gdy jesienią spadają z drzew.
Panie! Daruj mi tę łaskę
tak przeżyć moją starość,
aby młodym łatwiej było ją szanować!

nadesłane

Cierpliwość – Hebr. 10:36

Wiele cierpliwości jeszcze nam potrzeba
Chociaż się staramy podążać do nieba.
Abyśmy zdobyli Boskie obietnice
I mogli oglądać Ojcowskie oblicze.

Kto sobie w cichości cierpliwość wyrabia
Do znoszenia trudów serce przysposabia.
Jeśli podąża za Panem w pokorze
Pan mu trudności znosić dopomoże.

Pan Jezus powiedział że jest wąska droga
Dla tych którzy z serca umiłują Boga.
Wiele musza znosić trudu i przykrości
Więc potrzeba na to wiele cierpliwości.

Pan Jezus znając upadek człowieka
Wiedział co uczniów na tej drodze czeka.
Dał przykład jak On wytrwał w cierpliwości
Bo czynił wolę Ojca z wysokości.

Kto czyni wolę Ojca Niebieskiego
Niechaj się wiele nie obawia złego.
Bóg synów swoich zachowa w swej mocy.
Pośle im aniołów swoich do pomocy.

Aby ich strzegli do końca tej drogi
By im nie zaszkodził nieprzyjaciel srogi.
Ażeby dostali żywota koronę
Wszystkie trudy będą mieli nagrodzone.

Katarzyna Żołyńska
R- ( r.)
„Straż” / str.