Na Straży
nr 2006/2

Nektologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Rogus Emilia

Rogus Emilia

Dnia 16 września 2004 r. zasnęła w Panu siostra EMILIA ROGUS, wieloletnia członkini Zboru w Łękach Dolnych. Przeżyła 82 lata, na służbę Panu poświęciła się tuż przed II wojną światową, cechowała ją gorliwość i gościnność.

Szymańska Alfreda

Szymańska Alfreda

Dnia 20 stycznia 2006 r. zasnęła w Panu w wieku 76 lat siostra ALFREDA SZYMAŃSKA, członkini Zboru w Katowicach. Na służbę Panu poświęciła się w wieku 16 lat. Przez znaczną część swojego życia, wraz z mężem Władysławem gościła Zbór w swoim domu w Michałkowicach. Razem wychowali dwie córki i jednego syna, z których wszyscy poświęcili się dla Pana. W wieku 45 lat została wdową i do końca życia poświęcała swój czas dla dzieci i wnuków. Zapisała się w naszej pamięci jako siostra miła, serdeczna i pełna poświęcenia dla braci.

Provaznik Miroslaw

Provaznik Miroslaw

Dnia 3 lutego 2006 r. zasnął w Panu brat MILOSLAW PROVAZNIK z Decina w Czechach. Przeżył 84 lata, a na służbę Panu poświęcił się w 1970 roku w Polsce, w czasie Konwencji Generalnej odbywającej się w hali klubu „Korona” w Krakowie. Pomimo znacznej odległości, brat Miloslaw wraz z żoną Lenką starali się, by kontakty z braćmi w Polsce były żywe i gorące, czemu często dawali wyraz przysyłając do naszej Redakcji przepojone ciepłem, troską i braterską miłością listy, zaś wielu spośród braci gościli w swym domu.

Kos Tadeusz

Kos Tadeusz

W dniu 20 lutego 2006 roku zmarł brat TADEUSZ KOS, członek Zboru w Kozach Dolnych. Przeżył 77 lat, w tym 57 lat w poświęceniu, które rozpoczął jako 20 letni młodzieniec. Był gorliwym i cenionym bratem. Szczególne prześladowania przeszedł będąc w więzieniu za odmowę przyjęcia broni. Jako długoletni starszy Zboru służył braciom i siostrom słowem, a dla młodych wzorem przeżytego życia. Dom jego był i jest otwarty dla braci i sióstr – to w tym domu od lat odbywają się nabożeństwa. Pozostanie w naszej pamięci miłym i cenionym bratem.

Raczek Alojzy

Raczek Alojzy

W dniu 3 marca 2006 w wieku 86 lat zmarł brat ALOJZY RACZEK. W Prawdzie przeżył 62 lata. Był członkiem Zboru w Bielsku-Białej.

R- ( r.)
„Straż” / str.