Na Straży
nr 2006/2

Od Redakcji

„Ponieważ jeden jest chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba” – 1 Kor. 10:16,17 (BW).

W związku ze zbliżającą się Pamiątką śmierci naszego Pana publikujemy trzy artykuły, które pomogą nam w duchowych przygotowaniach do tego najważniejszego chrześcijańskiego święta. W tym roku dzień 14 Nisan zgodnie z obowiązującym u nas kalendarzem rozpoczyna się we wtorek 11 kwietnia po zachodzie słońca i trwa do zachodu słońca w środę 12 kwietnia. Bądźmy więc myślami przy Panu nie tylko podczas obchodzonej Pamiątki we wtorkowy wieczór, ale i także przez cały następny dzień, wspominając nocną modlitwę w ogrodzie Getsemane, więzienie, biczowanie i wreszcie śmierć na krzyżu. Spróbujmy ten jeden cały dzień 14 Nisan przeżyć towarzysząc Panu w Jego cierpieniach i męczeńskiej śmierci.

Rozważania o śmierci Pańskiej sąsiadują w tym numerze z artykułami o szóstym przykazaniu. Nie zabijaj – takie przykazanie dał Bóg ludziom, a oni, nie zważając na treść Boskiego prawa, nie tylko zabijają się nawzajem, ale także zabili posłanego do nich Jezusa Chrystusa, Syna Wszechmogącego Boga. Coroczne wspominanie śmierci Pańskiej pozwala nam z dystansem odnieść się do naszych codziennych problemów. Dlatego gdy zbliża się czas Pamiątki, łatwiej nam uregulować niezałatwione sprawy, pojednać się z bratem, przyznać się do winy, czasami przebaczyć, a kiedy potrzeba – wyrzucić stary kwas z progów domu. Bo w zestawieniu ze śmiercią na krzyżu wszystkie nasze sprawy wydają się błahe, nieważne i łatwe do załatwienia.

R- ( r.)
„Straż” / str.