Na Straży
nr 1999/5

Różnica

Czym się różni prawdziwy chrześcijanin – Nowe Stworzenie – od wszystkich innych? Czy dobrymi uczynkami? Nie, bo wielu innych to czyni. Czy uczciwością? Też nie, bo wielu ludzi jest uczciwych. Jedyną rzeczą, którą tylko prawdziwi chrześcijanie czynią jest to, że przyjmują wolę Bożą, która jest wyrażona w Słowie Bożym za swoją. Jedynie to znamionuje prawdziwego naśladowcę Chrystusa – Nowe Stworzenie. „Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie! Wnijdzie do Królestwa Niebieskiego; ale który czyni wolę Ojca Mojego, który jest w niebiesiech” – Mat. 7:21.

„A wyciągnąwszy Jezus swoję rękę na uczniów swoich rzekł: Oto matka moja i bracia moi! Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest bratem moim, i siostrą i matką” – Mat. 12:49–50.

R- ( r.)
„Straż” / str.