Na Straży
nr 1999/5

Odkrycie…

Nie jest żadnym sensacyjnym odkryciem, spostrzeżenie, że brat lub siostra grzeszy. Ważne jest jednak, jak postąpimy wobec takiego odkrycia, czy spełnimy swą braterską powinność pomocy w cichości i uniżeniu, bez rozgłosu podając naszą dłoń dla ratowania potykającego się brata, by nie iść śladem syna Noego Chama, który zamiast zakryć nagość swego ojca wskazywał ją innym – 1 Mojż. 9:20-23; 1 Piotra 4:8; Jak. 5:20.

R- ( r.)
„Straż” / str.