Na Straży
nr 1999/3

Światłość i ciemność

Symboliczne znaczenie światła i ciemności – Bóg jest światłością, gdyż od Niego ona pochodzi. Chrystus i Prawda jest Jego światłością. Światłość przyszła na świat, „ale ciemności jej nie ogarnęły”,

„Tenci był tą prawdziwą światłością” – Jan 1:5,9.

„Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” – Psalm 119:105.

Ciemność powoduje bezład i jest przyczyną błądzenia. Ciemność ma też odniesienie do moralności, do sfery duchowej. Ciemność to obraz pogaństwa i wyrzeczenie się Boga.

Światłość jest symbolem ładu, porządku i właściwego postępowania człowieka po wyznaczonej przez Boga drodze. Ale właśnie przez tę światłość, jaką jest Chrystus i Prawda możemy dostrzec Boga. To Chrystus i Prawda wyprowadza z tego, co jest złe.

Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jesteśmy synami światłości, czy ciemności? Czy jesteśmy pośród tych, którzy są jasnością, czy wśród tych, którzy trwają w ciemności?

Prośmy Boga, abyśmy dzięki światłu, które On niesie, odrzucili ciemność – przyczynę nienawiści i tworzyli światłość – źródło pokoju.

Dobrze byłoby, gdyby te sprawy znalazły miejsce wśród elit odpowiedzialnych za urządzanie świata. Gdyby współcześni władcy, mędrcy, uczeni w Piśmie i politycy mogli oddać odbicie światła rozumu, powściągliwości i wszelkiej rozwagi.

Zastanawiając się nad wyzwaniem naszych dramatycznych czasów – odkrywanie prawdziwych wartości jest chrześcijańskim obowiązkiem.

R- ( r.)
„Straż” / str.