Na Straży
nr 1999/3

Co znaczy być Chrystusowym

Być Chrystusowym – to znaczy coś więcej aniżeli wierzyć w Niego i znać Jego nauki. Ale znaczy, że mamy należeć do Niego całym ciałem i duszą i duchem, być jego własnością dziś, jutro i na zawsze. Być Jego sługą, czynić Jego wolę i w Jego sposób i w każdym czasie – czy to jest nam dogodne i przyjemne, czy też niedogodne i trudne.

Być Chrystusowym to znaczy, że już nie należymy do siebie – nie ulegać swojej woli, upodobaniom, ale kierować się Jego wolą w każdym przedmiocie.

Znaczy to też, że należąc do Niego, nie możemy należeć do nikogo więcej. Znaczy też, że nie możemy wchodzić w kompromis ze światem lub takimi, którzy występują przeciw naukom lub zasadom Chrystusowym.

Czy takich jest mało czy dużo? O tak, bardzo mało. Takim Pan Jezus powiedział: „Nie bój się o Maluczkie Stadko”.

R- ( r.)
„Straż” / str.