Na Straży
nr 1999/3

Prawdziwy duch Chrystusowy

Jeżeli mamy prawdziwego ducha Chrystusowego w sobie, to on musi rozjaśniać maleńki bodaj kącik na tej ziemi. Niewielu ludzi Bóg powołuje do bohaterskich czynów. Zadaniem większości jest wieść życie proste i w każdy czyn powszedni wcielać wielkie myśli i wielkie uczucia.

R- ( r.)
„Straż” / str.