Na Straży
nr 1999/2

Otwieraj Biblię, gdy…

 • Bóg wydaje ci się daleki, przeczytaj Psalm 139:1-18.
 • Jesteś smutny, szukasz pociechy – Psalm 46.
 • Ludzie cię zawiodą, zaczerpnij sił do przeżycia swego doświadczenia z Psalmu 27.
 • Zgrzeszyłeś, módl się słowami Psalmu 51:3-16.
 • Jesteś chory, posil się postawą Ijoba – Ijob 2:8-10.
 • Gnębią cię troski, czytaj Psalm 42.
 • Jesteś w niebezpieczeństwie, niech cię wspomoże Psalm 91.
 • Jesteś samotny lub lękasz się, czytaj Psalm 23.
 • Ogarnia cię zniechęcenie i czujesz się bezsilny, czytaj 2 List Piotra 1:1-15.
 • Zapomniałeś o błogosławieństwie Pana, czytaj Psalm 111.
 • Brak ci odwagi, szukaj jej w Księdze Jozuego 1:6-9.
 • Ulegasz wrażeniu przemijania, czytaj Psalm 90.
 • Świat cię zastrasza swoją potęgą, przeczytaj słowa Zbawiciela w Ew. Jana 16:33.
 • Brak ci pokoju, czytaj słowa w Ew. Jana 14:27.
 • Potrzebujesz otuchy, znajdziesz ją czytając List do Rzymian 8:14-39.
 • Szukasz radości, poznasz ją czytając List do Filipensów 4:4-9.
 • Jesteś zgorzkniały, ulecz się – Kol. 3:1-17.
 • Zamierzasz odkładać pieniądze i chcesz być bogatym -Mar. 10:17-31.
 • Przypomnij sobie jako hasło życia, Psalm 119:5-19.
R- ( r.)
„Straż” / str.