Na Straży
nr 1999/2

JAM JEST Z WAMI PO WSZYSTKIE DNI

Kto we mnie ufa, jest zbawiony,
Niech go nic trwoży burzy grom,
On będzie zawsze ocalony,
A z nim rodzinny jego dom.
Czy huczy chmura piorunowa,
Czy jasne słońce z nieba lśni,
Miejcie w pamięci moje słowa:
„Jam z wami jest po wszystkie dni”.

Choć życie ściele same ciernie,
Choć kędy stąpniesz ostry głóg,
Ty swemu Panu ufaj wiernie,
A nie opuści ciebie Bóg.
On cię w opiece swej zachowa
I szczęście duszy ześle ci,
Miejcie w pamięci Jego słowa:
„Jam z wami jest po wszystkie dni”.

A chociaż na cię zawiść czyha,
Choć cię osaczył fałsz i kłam,
Miarę goryczy pij z kielicha,
Boć pił ją przecież Chrystus sam.
Lecz bliska chwila jest godowa,
Trąba tryumfu oto brzmi,
Miejcie w pamięci wielkie słowa:
„Jam z wami jest po wszystkie dni”.

Tak od kolebki do mogiły,
Od dnia pierwszego aż po kres,
Ma cię w opiece Jezus miły,
W tej to dolinie strat i łez.
A kiedy przyjdzie chwila owa,
Kiedy grot śmierci w sercu utkwi,
Miejcie w pamięci wielkie słowa:
Jam z wami jest po wszystkie dni.”

R- ( r.)
„Straż” / str.