Na Straży
nr 1999/2

Echo Konwencji w Bielsku-Białej

Drodzy Braterstwo, chcemy podzielić się z Wami na łamach czasopisma „Na Straży” nasza radością z uczty duchowej, która odbyła się w Bielsku – Białej, w dniu 27 września 1998 roku.

Już po raz drugi mieliśmy przyjemność gościć Braterstwo na Konwencji w tym miejscu, tj., w sali kina „Złote Łany”, w Bielsku – Białej. Pogoda w tym dniu dopisała, toteż przybyło ponad 600 braci i sióstr z różnych stron Polski.

Brat z miejscowego Zboru powitał Braterstwo słowami Psalmu 100, „Wykrzykuj Panu cała ziemio”. Przewodnictwo Konwencji powierzono bratu Piotrowi Krajcerowi, a wykładami służyli następujący bracia:

  1. br. Michał Kopak – tematem „Widzieć Niewidzialnego”, List do Żydów 11:1-2. Brat przedstawił, jak możemy oczyma naszej wiary widzieć niewidzialnego Boga oraz wypełniające się obietnice.
  2. br. Waldemar Szymański – „Wy jesteście solą ziemi”, Ew. wg św. Łukasza 14:34-35. Sól jest symbolem Słowa Bożego, pobudzającego nasze sumienie do dobrych uczynków. Sól to pokój i miłość, a również czynnik powodujący wzrost naszego serca. Brat zachęcał nas do dobrych uczynków.
  3. br. Jan Kopak – „Udręczenie sprawiedliwego Lota”, 2 List św. Piotra 2:6-9. Brat zwrócił naszą uwagę na Lota, który mieszkając w Sodomie, widział grzech i nieprawość, przeżywał on z tego powodu udrękę i utrapienie. Podobnie dzisiaj lud Boży cierpi z powodu niewiary i grzechu świata, oczekując „naprawienia wszystkich rzeczy”.

Po przerwie obiadowej brat Daniel Iwaniak poprowadził dyskusje panelową na temat wpływu środków masowego przekazu na chrześcijanina. W dyskusji wzięli udział również bracia: Michał Targosz, Daniel Chachlica oraz Michał Kubic. Bracia zwrócili uwagę na dzisiejsze media: radio, telewizję, internet, kino, prasę, które mają duży wpływ na nasze życie. Celem ich jest wtłoczyć do naszego umysłu jak najwięcej informacji, zająć nasz czas, który moglibyśmy poświęcić na sprawy duchowe. Musimy więc ciągle kontrolować się, czy to, czego słuchamy lub co oglądamy, jest pozytywnym, wartościowym, czy może nam przynieść zbudowanie?

Dyskusję zakończono słowami apostoła Pawła z Listu do Filipian rozdział 4, werset 8:

„Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.”

R- ( r.)
„Straż” / str.