Na Straży
nr 1999/2

Informacja na temat książki pt. Historia ruchu Badaczy Pisma Świętego autorstwa Juliana Grzesika

Wobec zdarzających się przypadków rozpowszechniania w niektórych zborach naszej społeczności w/w książki, wraz z rzekomą informacją o uzgodnieniu jej treści z braćmi z Zarządu międzyzborowego, informujemy, że jest to ewidentną nieprawdą. Zaproponowano nam zakupienie książki przygotowanej już do druku i wyrażenie swojej opinii na jej temat. Uczyniliśmy to, zgłaszając do Autora łącznie 18 uwag, zastrzeżeń i zarzutów do rozdziału opisującego nasze Zrzeszenie. Wszyscy bracia, którzy przeczytali, z upoważnienia Zarządu, tę książkę, wyrazili zgodną negatywną opinię i prosili o usunięcie z jej treści komentarzy Autora, gdyż fałszują one historię Zrzeszenia. Wolę taką przekazano Autorowi dzieła. Uwzględniony został jedynie punkt dotyczący daty wydania IV-tego Tomu. Na 11 punktów uzyskaliśmy wyraźnie stronniczą odpowiedź, sugerującą wyjątkowe „natchnienie” i „dziejową misję” Autora do takiego właśnie przedstawienia wielu spraw oraz broniącą treści zawartych w książce. Pozostałe nasze argumenty zostały przemilczane.

Uznaliśmy więc dalszą polemikę za bezcelową i w kolejnym liście poinformowaliśmy Autora o podtrzymaniu naszego dotychczasowego stanowiska.

R- ( r.)
„Straż” / str.