Na Straży
nr 1997/3

Spokojna droga

Będzie spokojniejsza życia twego droga,
Jeżeli się zgodzisz zawsze z wolą Boga,
Możesz czuć smutek, możesz wpaść w niedolę,
Lecz trzeba ci zdać się na Bożą wolę.

R- ( r.)
„Straż” / str.