Na Straży
nr 1997/3

Nauczać rzeczy prostych, jasnych i pewnych

Każdy powinien zachować pewną ostrożność w przedstawianiu jakiejkolwiek nauki lub sprawy, która nie jest jasno i wyraźnie określona w Piśmie Świętym, a nade wszystko nie powinien nauczać żadnych spekulacji. W Słowie Bożym znajduje się tak wiele prostych, jasnych i pewnych lekcji, o których możemy mówić i rozmyślać, że nic nas chyba nie usprawiedliwia przed górnolotnymi spekulacjami. Pismo Święte oświadcza:

„Rzeczy ukryte należą do Boga naszego, a rzeczy objawione – do nas i do naszych synów na wieki” – 5 Mojż. 29:28 (29).

R- ( r.)
„Straż” / str.