Na Straży
nr 1997/3

Dowody zamknięcia drzwi

Istnieją trzy dowody, które świadczyć mogą o tym, że drzwi są zamknięte.

Pierwszy z nich to określone oświadczenie Pisma Świętego co do dokładnej daty. Drugi to taki zwrot opinii publicznej względem Prawdy, że wiara i gorliwość w służbie Bożej nie będą więcej spotykać się z opozycją i wtedy cierpienie z Chrystusem w imię Prawdy stanie się niemożliwe (Rzym. 8:17). Trzeci dowód to zaistnienie takiej sytuacji na świecie, w której wszelka sposobność do służby Bogu stanie się niemożliwa, a to z kolei przeszkodzi zgłaszaniu się ochotników i uniemożliwi rozwój miłości, wierności i wytrwałości w tej służbie.

Chociaż wyraźnie zostało nam powiedziane, że drzwi zamkną się któregoś czasu w okresie żniwa, czyli końca tego wieku, to jednak Pismo Święte nie podaje nam dokładnej daty…

R- ( r.)
„Straż” / str.