Na Straży
nr 1997/3

Prosta droga do celu

Nie chodź po manowcach, złe są ścieżki kręte,
Gdy chcesz dojść do celu – zmierzaj prostą droga,
Gdy masz wielkie cele przed sobą wytknięte,
Żadne cię pokusy zwieść w życiu nie mogą.

Najkrótszą do celu zawsze prosta droga,
Niechaj ci to będzie w twym życiu zasadą,
Na rozstajnych drogach – proś o pomoc Boga,
A On ci pospieszy z opieką i radą.

Jeśli dzisiaj idziesz żmudnie przez pustynie,
Jutro może wyjdziesz na kwieciste łąki,
Idź więc z wiarą na przód – ślad twój nie zaginie,
Pójdą kiedyś po nim, po tobie, potomki.

Niczem się nie zrażaj, choć ciernie na drodze,
Idź więc z wiarą na przód, nie zostawaj w tyle
– Skończysz ziemską podróż, nie znajdziesz się w trwodze,
lecz będziesz szczęśliwy w chwale – nie w mogile.

R- ( r.)
„Straż” / str.