Na Straży
nr 1997/1

Boski program – wstęp

Wybrany lud Boży

Uwaga Czytelnicy!

Jesteśmy w posiadaniu 12 odcinków dotyczących narodu żydowskiego, przetłumaczonych z książki Overland Monthly, napisanej przez Ch. T. Russella. Naszym zdaniem zawarte tam myśli są nadal aktualne i zasługują one na uwagę oraz ich zamieszczenie w naszym czasopiśmie „Na Straży”. Dlatego począwszy od tego numeru, będziemy je zamieszczać zgodnie z poniżej wskazanym spisem treści i pod stałym tytułem:

Spis treści:

 1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru
 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa
 3. Dwójnasób Izraela – fakty i teoria
 4. Siedem czasów karania – okres 2520 lat
 5. Jubileusz odnowy
 6. Nowe Przymierze Izraela
 7. Pascha pierworodnych
 8. Naród wybrany, jego sabat i jubileusz
 9. Wielki Dzień Pojednania
 10. Syjonizm to Boskie wezwanie
 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski?
 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?
R- ( r.)
„Straż” / str.