Na Straży
nr 1997/1

Pieśń o winnicy

Ew. Jana 15:1-10

Zaśpiewam pieśń Pana mego,
O pięknej winnicy Jego,
Te latorośle, które bujnie rosły,
A owocu nie przyniosły –
Przez doświadczenia odcina,
A ta, co ku ziemi się zgina,
Pod ciężarem trosk i kłopotów,
Oczyszcza ją, podnosi podporą płotu.

Pan winnicy nie pozwoli,
By kto upadł w swej niedoli,
Ochrania ją i strzeże,
Jeśli trwamy mocno w wierze.
Strzeżmy się wszystkiego złego,
Byśmy byli winnicą Jego.
Serca nasze utrwalajmy w miłości,
Bo to owoc latorośli.

1 Kor. 13:1-9

R- ( r.)
„Straż” / str.