Na Straży
nr 1996/6

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Pietrzak Roman

Pietrzak Roman

Dnia 7 czerwca 1996 r. zakończył swą ziemską pielgrzymkę brat Roman PIETRZAK, członek Zboru w Głogowie. Przeżył lat 85 w tym 50 lat w Prawdzie. Do końca swoich dni był czynnym sługą, służąc braciom i siostrom słowem zachęty i salą modlitw.

Płachta Tadeusz

Płachta Tadeusz

Dnia 1 lipca 1996 r. zmarł Tadeusz PŁACHTA, członek Zboru w Chrzanowie. Przeżył 83 lata. Poznał Prawdę i poświęcił się na służbę Bogu w 1950 roku.

Komanowska Antonina

Komanowska Antonina

Dnia 29 sierpnia 1996 r. zakończyła swą ziemską pielgrzymkę siostra Antonina KOMANOWSKA, członkini Zboru w Prince Albert (Kanada). Przeżyła lat 86. Prawdę poznała w 1930 roku – jako jedna z pierwszych członków Zboru w Biszczy k/Biłgoraja (Polska). Kiedy utraciła męża Mikołaja – rozstrzelanego za odmowę wzięcia broni, opuściła kraj, wyjeżdżając do Kanady z małymi dziewczynkami Helcią i Władzią. Była przykładną chrześcijanką. Całą rodzinę pozostawiła w Prawdzie.

Baklarz Maria

Baklarz Maria

Dnia 1 października 1996 r. zmarła siostra w Panu Maria BAKLARZ. Na służbę Bogu poświęciła się w 1945 roku. Była członkinią Zboru w Jaroszowicach. Od 1981 r. przeniosła się do Zboru w Krakowie. Przeżyła lat 97.

Ryl Barbara

Ryl Barbara

Dnia 10 października 1996 roku zakończyła swą ziemską pielgrzymkę siostra Barbara RYL, członkini zboru w Hannie. Przeżyła 87 lat, w tym 60 lat w Prawdzie.

Kuternoga Aniela

Kuternoga Aniela

Dnia 6 listopada 1996 roku zasnęła w Panu siostra Aniela KUTERNOGA, członkini Zboru w Krakowie. Przeżyła 82 lata. Od jej poświęcenia się na służbę Bogu minęło 60 lat.

R- ( r.)
„Straż” / str.