Na Straży
nr 1996/6

Granice przebaczania

Dokąd miłość może i powinna zakrywać wady lub grzech naszych bliźnich?

Wielki nasz Nauczyciel niebiański, Jezus Chrystus wskazał nam granicę, ucząc apostołów, że nie tylko siedem razy na dzień, lecz 77 razy mamy mieć wzgląd na słabość lub grzech naszych bliźnich; dotąd, dopóki widzimy usiłowania braci i sióstr w kształtowaniu swoich charakterów w powadze i uniżeniu.

R- ( r.)
„Straż” / str.