Na Straży
nr 1996/6

Człowiek i zwierzęta

Papież, Karol Wojtyła, uznaje słuszność teorii Darwina, że człowiek powstał drogą ewolucji – jak inne zwierzęta. Różnica polega jednak na tym, że człowiekowi Pan Bóg dał duszę – nie wyjaśniono tylko, w jakim stadium rozwoju to nastąpiło. Być może taki wniosek nasuwa się z obserwacji papieża, iż ludzie są tak drapieżni, jak dzikie zwierzęta – nawet więcej.

Za wiadomościami mass mediów.

„Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak. . . A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego Nam. . . Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży stworzył go: stworzył mężczyznę i niewiastę” – 1 Mojż. 1:26-27.

Według zapisu Biblii Tysiąclecia, wydanie katolickie.
R- ( r.)
„Straż” / str.