Na Straży
nr 1984/4

Od Wydawnictwa

DRODZY W CHRYSTUSIE BRACIA I SIOSTRY!

Dobiegł końca kolejny, dwuletni okres pracy zespołu Braci nad redakcją naszego pisma „Na Straży”. Myślę, że będzie naszą wspólną wolą wyrazie tym braciom serdeczne podziękowanie za włożony wysiłek i trud, aby w tych „trudnych i ostatecznych czasach” dostarczyć nam wszystkim tak potrzebnego duchowego pokarmu

Przez najbliższe dwa lata, zgodnie z wolą Braterstwa, nad tą działką pracy Pańskiej czuwać będzie nowo wybrane Kolegium Redakcyjne w składzie:

1. Br. Edward Pietrzyk – przewodniczący
2. Br. Henryk Kamiński
3. Br. Stefan Grudzień
4. Br. Stanisław Kaleta
5. Br. Dymitr Kopak
6. Br. Aleksander Zajda
7. Br. Adam Kozak

Polecając naszą pracę łasce i opiece Pańskiej, chcielibyśmy prosić Braci i Siostry o wszelką możliwą pomoc, aby nasza praca była z jednej strony ku chwale Boga Najwyższego, a z drugiej – na pożytek Braterstwu. Prosimy więc, na dziś, o uwagi i propozycje, jakie pismo chcieliby Bracia i Siostry otrzymywać – tak co do jego zawartości, jak i formy. Zdajemy sobie bowiem sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka na nas została nałożona, a także i z zaufania, jakim nas, Braterstwo, obdarzyliście. Nie chcielibyśmy go zawieść A na jutro? – prosimy o bieżące uwagi krytyczne, aby umożliwić nam natychmiastową reakcję na niedociągnięcia i błędy.

Może się jednak zdarzyć, że pomimo najlepszych intencji redakcji, w piśmie znajdzie Czytelnik coś nietaktownego, za co Wydawcy już teraz przepraszają i zarazem proszą o wyrozumiałość – gdyż może to być błąd umysłu, ale z pewnością nie serca.

Zamieszczając – jak dotąd – ciekawe, niepublikowane u nas artykuły br. C.T. Russella, zamierzamy w szerszym zakresie skorzystać z materiałów opracowanych i nadesłanych przez Braci. Dlatego tą drogą prosimy wszystkich tych, którzy dysponują gotowymi artykułami (najlepiej w maszynopisie), o nadsyłanie ich na adres Redakcji – z dopiskiem na kopercie „Na Straży” (lub bezpośrednio na adres członków Kolegium Redakcyjnego). Będą one – po zakwalifikowaniu przez Kolegium Redakcyjne – sukcesywnie umieszczane w naszym czasopiśmie. Aby umożliwić korespondencję – prosimy o podpisywanie nadsyłanych materiałów, wraz z podaniem swego adresu.

Uwzględniając życzenia niektórych Braci i Sióstr (zwłaszcza w młodszym wieku), będziemy także sięgać do wykładów Pisma Św. zamieszczanych w dawnym pisemku „Straż”. Braci, którzy dysponują tymi rocznikami, prosimy o wyrozumiałość – pamiętajmy bowiem, że artykuły te, choć dla jednych będą wyłącznie przypomnieniem znanych praw biblijnych, dla drugich stanowić mogą twardy pokarm w szkole Chrystusowej.

Zamierzamy także utrzymać w dalszym ciągu kącik informacyjny, dotyczący odbytych konwencji oraz spraw młodzieżowych. Myślimy też o wprowadzeniu na łamy naszego pisma nowych pozycji, w tym m. in. odpowiedzi na nadsyłane przez Braterstwo pytania. Sądzimy, że będzie to z dużym pożytkiem dla ogółu Braci i Sióstr. Dlatego też prosimy o uwagi na ten temat, a w przypadku akceptacji – o nadsyłanie pytań, na które będziemy starali się udzielić odpowiedzi zgodnej z wykładnią Pisma Św.

Z myślą o młodzieży oraz o tych spośród Was – umiłowani w Chrystusie, którzy dopiero rozpoczęliście „on dobry bój wiary”, pragniemy rozpocząć druk stałego cyklu „Moja droga do Prawdy”. Chcielibyśmy, aby ci z Braterstwa, którzy przeżyli w przymierzu z Bogiem niekiedy i dziesiątki lat, podzielili się z nami swymi doświadczeniami – Wasze życie może stać się dla wielu wzorem i przykładem. W Was bowiem mogą wypełnić się słowa św. Pawła apostoła: „Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa” – 1 Kor. 11:1.

Jako Wolni Badacze Pisma Św. szanujemy wolność i chcemy być wolnymi. Będziemy pilnie obserwować „czasy i chwile”, w których żyjemy, aby łamy naszego czasopisma były aktualne w stosunku do wypełniających się dzieł Boskiego Planu.

Kończąc, raz jeszcze prosimy wszystkich chętnych, dla których miłą i przyjemną jest praca Pańska dla dobra Jego ludu, o pomoc i współpracę – a Pan, o ile będzie to Jego wolą, z pewnością tę pracę pobłogosławi.

R- ( r.)
„Straż” / str.