Na Straży
nr 1984/4

Echa z konwencji – Kędzierzyn-Koźle

20.05.1984 R.

Drogo umiłowani w Zbawicielu Bracia i Siostry, a także wszyscy Czytelnicy naszego czasopisma „Na Straży”!

Chcielibyśmy przekazać Wam cząstkę przeżytych błogosławieństw, jakie stały się naszym udziałem podczas konwencji w dniu 20.05.84 r. w Kędzierzynie-Koźlu.

Na ucztę zgromadziło się ponad 150 braci i sióstr z pobliskich zgromadzeń. Nie była to więc najliczniejsza społeczność bratnia, do jakich już przywykliśmy, jednakże mogliśmy zauważyć wielkie zadowolenie zgromadzonych uczestników, co świadczy o przyjemnym duchu zbudowania, jaki nam towarzyszył.

Pierwszym wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. Z. Kołacz, obierając jako podstawę tematu słowa św. Pawła ap. zapisane w Liście do Hebrajczyków 12:1-2. Brat zwrócił szczególną uwagę na naszego „sprawcę i dokończyciela wiary”, Jezusa Chrvstusa.

Następnym mówcą był br. Z. Skadłubowicz, który podzielił się z zebranymi rozważaniami opartymi na wypowiedzi naszego Pana, odnotowanymi w Ew. wg św. Mateusza 10:22 „Będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.

Trzecim wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. D. K r a w c z y k na temat: „Nadzieja ludzkości nadzieją Nowego Stworzenia” (1 Tym. 6:7). Po tym wykładzie nastąpiła przerwa obiadowa.

Po przerwie obiadowej ponownie Słowem Bożym usłużył br. Z. Skadłubowicz, który na podstawie słów Jezusa zapisanych w Ew. wg św. Mateusza 24:32 wskazał na obecną działalność naszego Pana. Temat: „Obecność naszego Pana”.

Ostatnim wykładem usłużył br. D. Krawczyk, który obrał jako temat wypowiedź Jezusa: „Macie co jeść” (Ew. wg św. Jana 21:5).

Obfitość pokarmów duchowych i serdeczna braterska więź pobudzały naszą wdzięczność ku Bogu za wspaniałe bogactwa łaski. Wszyscy

uczestnicy uczty duchowej wyrazili pragnienie, aby podzielić się cząstką doznanych błogosławieństw ze wszystkimi czytelnikami pisma „Na Straży”.

Zamieszczamy więc tę cząstkę i życzymy Wam błogosławieństwa Bożego.

R- ( r.)
„Straż” / str.