Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2020/6

Na początku

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów Pisma Świętego mówiących o naszym Panu Jezusie są wersety zapiJednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów Pisma Świętego mówiących o naszym Panu Jezusie są wersety zapisane w Izaj 9:5-6 „Albowiem dziecię naro czytaj
The Herald
2020/6

Albowiem tak Bóg umiłował świat

Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel – Izaj. 7:14. Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel – Izaj. 7:14. Wersety z Księgi Izajasza 9:5-6 częs czytaj
The Herald
2020/6

Przyszły władca ludzkości

Na Jego ramieniu spocznie władza Zgodnie z powziętym (…) planem, aby go wykonać, gdy nadejdzie pełnia czasuNa Jego ramieniu spocznie władza Zgodnie z powziętym (…) planem, aby go wykonać, gdy nadejdzie pełnia czasu: (aby) wszystko na nowo zjednoczyć w Ch czytaj
The Herald
2020/6

Porozumienia Abrahamowe

Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dw Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród  czytaj
The Herald
2020/6

Przyszły wielki nauczyciel ludzkości

Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się t Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mro czytaj
The Herald
2020/6

Moc Jego Chrystusa

Bóg Mocny A potemem widział drugiego Anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką i oświeciła się ziemiBóg Mocny A potemem widział drugiego Anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką i oświeciła się ziemia od chwały jego - Obj. 18:1, BG. Jed czytaj
The Herald
2020/6

Duch Życia

Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce - Jan. 5:21. „Ojci Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce - Jan. 5:21. „Ojciec Wieczności” to tytuł przypisywany nas czytaj
The Herald
2020/6

Przyszedł i głosił pokój

I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi – Zach. 9:1 I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi – Zach. 9:10. Spośród wszystkich tytułów nadanyc czytaj
The Herald
2020/6

Na tronie Dawida

Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na p Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wiek czytaj
The Herald
2020/6

Sprawiedliwość objawiona

Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować - Izaj. 32:1. Gdy badam Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować - Izaj. 32:1. Gdy badamy jakikolwiek fragment Biblii ważnym jes czytaj
The Herald
2020/6

Ja Cię powołam

Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo – Izaj. 42:1. Pro czytaj