The Herald
nr 2012/5

Psalm 112. Hallelu-Jah!

1    (א) Błogosławiony mąż, który się PANA boi,

(ב) W przykazaniach jego ma wielkie kochanie.

2     (ג) Możne będzie na ziemi nasienie jego;

(ד) Ród szczerych błogosławiony będzie.

3     (ה) Majętność i bogactwa są w domu jego,

(ו) Sprawiedliwość jego trwa na wieki.

4     (ז) Wschodzi w ciemnościach światłość szczerym;

(ח) Łaskawy, miłosierny, i sprawiedliwy jest.

5    (ט) Dobry człowiek litościwym jest i pożycza

(י) Prowadzi swe sprawy według sądu.

6    (כ) Bo na wieki nie będzie poruszony;

(ל) W pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy.

7     (מ) Słysząc złe nowiny, nie boi się;

(נ) Stateczne serce jego ufa w PANU.

8    (ס) Umocnione serce jego nie boi się,

(ע) Aż z góry spojrzy na nieprzyjaciół swych.

9    (פ) Rozprasza i daje ubogim;

(צ) Sprawiedliwość jego trwa na wieki;

(ק) Róg jego wywyższy się w sławie.

10  (ר) Niepobożny, widząc to, będzie się gniewał,

(ש) Zębami swymi zgrzytać i schnąć będzie;

(ת) Żądność niepobożnych zginie.