The Herald
nr 2012/5

Psalm 111. Hallelu-Jah!

1    (א) Będę wysławiał PANA całym sercem

(ב) W radzie szczerych i zgromadzeniu.

2    (ג) Wielkie sprawy PAŃSKIE,

(ד) Do rozważania przez wszystkich, którzy się w nich kochają.

3    (ה) Chwalebne i ozdobne dzieło jego,

(ו) A sprawiedliwość jego trwa na wieki.

4    (ז) Pamiątkę cudów swoich uczynił

(ח) Miłosierny a litościwy PAN.

5    (ט) Pokarm dał tym, którzy się go boją,

(י) Pamięta wiecznie na przymierze swoje.

6    (כ) Moc spraw swoich oznajmił ludowi swemu,

(ל) Dając im dziedzictwo pogan.

7    (מ) Uczynki rąk jego prawda i sąd;

(נ) Nieodmienne są wszystkie przykazania jego,

8    (ס) Utwierdzone na wieki wieczne,

(ע) Uczynione w prawdzie i szczerości.

9    (פ) Wykupienie posławszy ludowi swemu,

(צ) Przykazał na wieki swe przymierze;

(ק) Święte i straszne jest imię jego.

10  (ר) Początek mądrości jest bojaźń PAŃSKA;

(ש) Rozumu dobrego nabywają wszyscy, co tak czynią;

(ת) Chwała jego trwa na wieki.