Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiara żywa

Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, mił Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba czytaj
Wędrówka
2021/5

Wspomnienia z kursu w Krakowie

W tym roku, dzięki błogosławieństwu Bożemu, miałem możliwość uczestnictwa w kursie biblijnym w Krakowie. Tem W tym roku, dzięki błogosławieństwu Bożemu, miałem możliwość uczestnictwa w kursie biblijnym w Krakowie. Tematem przewodnim kursu było Wtóre Przyjśc czytaj
Wędrówka
2021/5

Rozwiązanie krzyżówki z nr 3

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać – Przyp. 25:1. Drodzy Czytelnicy, Mamy nadzie Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać – Przyp. 25:1. Drodzy Czytelnicy, Mamy nadzieję, że zaproponowany przez nas konkurs s czytaj
Gad – waleczność
Wędrówka
2021/5

Gad – waleczność

Przypomnienie Z racji tego, że ten temat jest częścią dłuższego cyklu, pożyteczną rzeczą będzie, aby w kilk Przypomnienie Z racji tego, że ten temat jest częścią dłuższego cyklu, pożyteczną rzeczą będzie, aby w kilku słowach przypomnieć sobie tematy ostat czytaj
Wędrówka
2021/5

Pytania i odpowiedzi Biblijne

Odpowiedź: Mamy w Piśmie Świętym informacje o przedludzkiej egzystencji Jezusa, czasie po zmartwychwstaniu Odpowiedź: Mamy w Piśmie Świętym informacje o przedludzkiej egzystencji Jezusa, czasie po zmartwychwstaniu, a także o pierwszej i wtórej obecności czytaj
Wędrówka
2021/5

Pytania i odpowiedzi Biblijne

Izraelici zostali najpierw odkupieni z niewoli w Egipcie i znowu, gdy Chrystus umarł za Izraela (Gal 4: 5; Izraelici zostali najpierw odkupieni z niewoli w Egipcie i znowu, gdy Chrystus umarł za Izraela (Gal 4: 5; Hebrajczyków 9:15). Czy śmierć Jezusa n czytaj
Wędrówka
2021/5

Bohaterowie wiary – Jeremiasz – cz.III

Misja na dziedzińcu W poprzednich dwóch odcinkach poznaliśmy proroka Jeremiasza i dowiedzieliśmy się, że żył Misja na dziedzińcu W poprzednich dwóch odcinkach poznaliśmy proroka Jeremiasza i dowiedzieliśmy się, że żył w Jerozolimie. Dziś opowiemy o jednej z  czytaj
Wędrówka
2021/4

Od Redakcji

A strzeżcie ustaw moich, i czyńcie je; Jam Pan poświęcający was - 3 Mojż. 20:8. Pan Bóg, Stworzyciel wszy A strzeżcie ustaw moich, i czyńcie je; Jam Pan poświęcający was - 3 Mojż. 20:8. Pan Bóg, Stworzyciel wszystkiego co nas otacza, pomysłodawca wsze czytaj
Czynne Prawo Boże
Wędrówka
2021/4

Czynne Prawo Boże

Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je; Jam Pan, który was uświęcam – 3 Mojż. 20:8. Nominalne Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je; Jam Pan, który was uświęcam – 3 Mojż. 20:8. Nominalne chrześcijaństwo w dobie social media prz czytaj
Chrystus stał się dla nas uświęceniem
Wędrówka
2021/4

Chrystus stał się dla nas uświęceniem

Przedmiotem naszych rozważań będzie fragment trzydziestego wersetu z pierwszego rozdziału z pierwszego Listu dPrzedmiotem naszych rozważań będzie fragment trzydziestego wersetu z pierwszego rozdziału z pierwszego Listu do Koryntian, w którym apostoł św. Paweł  czytaj