Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
2021/6

Bohaterowie wiary – Daniel – cz.III

Trzej nieustraszeni Tym razem opowiemy historię z Księgi Daniela, w której sam Daniel nie występuje. Chodzi oTrzej nieustraszeni Tym razem opowiemy historię z Księgi Daniela, w której sam Daniel nie występuje. Chodzi o jego trzech bardzo dobrych znajomych, p czytaj
Wędrówka
2021/5

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy! Przed Wami kolejny numer „Wędrówki za Panem”, w którym bracia piszący skupili się nad niDrodzy Czytelnicy! Przed Wami kolejny numer „Wędrówki za Panem”, w którym bracia piszący skupili się nad niektórymi ofiarami wymienionymi w Biblii. czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiary

Ofiary Starego Testamentu nie są łatwym zagadnieniem dla współczesnego czytelnika Biblii. Trudność ich zrozu Ofiary Starego Testamentu nie są łatwym zagadnieniem dla współczesnego czytelnika Biblii. Trudność ich zrozumienia polega na różnym nazewnictwie w z czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiary śniedne

Spoglądając na piękno starotestamentowych obrazów, warto zwrócić uwagę na składane przez Żydów ofiary. NajważnSpoglądając na piękno starotestamentowych obrazów, warto zwrócić uwagę na składane przez Żydów ofiary. Najważniejszym ofiarniczym świętem był Dzień Po czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiara spokojna

Każdy wnikliwy badacz Pisma Świętego dobrze wie, że „grzeszników Bóg nie wysłuchuje” (Jan 9:31). Dlatego, aby Każdy wnikliwy badacz Pisma Świętego dobrze wie, że „grzeszników Bóg nie wysłuchuje” (Jan 9:31). Dlatego, aby Izrael mógł być w społeczności z Bogiem, czytaj
Wędrówka
2021/5

Nazaret

Miasto położone na wzgórzach będących przedłużeniem południowych gór Libanu. Znajdowało się w połowie drogi poMiasto położone na wzgórzach będących przedłużeniem południowych gór Libanu. Znajdowało się w połowie drogi pomiędzy Morzem Śródziemnym a Jeziorem Gal czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiara całopalna

Wszystko, co znajdujemy w Biblii jest dobre, pożyteczne do nauki, wykrywania wszelkich błędów, aby człowiek móWszystko, co znajdujemy w Biblii jest dobre, pożyteczne do nauki, wykrywania wszelkich błędów, aby człowiek mógł się Bogu podobać i do wszelkiej służb czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiara żywa

Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, mił Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba czytaj
Wędrówka
2021/5

Wspomnienia z kursu w Krakowie

W tym roku, dzięki błogosławieństwu Bożemu, miałem możliwość uczestnictwa w kursie biblijnym w Krakowie. Tem W tym roku, dzięki błogosławieństwu Bożemu, miałem możliwość uczestnictwa w kursie biblijnym w Krakowie. Tematem przewodnim kursu było Wtóre Przyjśc czytaj
Wędrówka
2021/5

Rozwiązanie krzyżówki z nr 3

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać – Przyp. 25:1. Drodzy Czytelnicy, Mamy nadzie Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać – Przyp. 25:1. Drodzy Czytelnicy, Mamy nadzieję, że zaproponowany przez nas konkurs s czytaj