Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
2020/3

Wspomnienia z zimowiska w Biłgoraju

Dzięki łasce Pana Boga oraz gościnności zboru w Biłgoraju, w dniach od 3 do 6 stycznia 2020 po raz kolejny mogDzięki łasce Pana Boga oraz gościnności zboru w Biłgoraju, w dniach od 3 do 6 stycznia 2020 po raz kolejny mogliśmy spotkać się na zimowisku zorganizo czytaj
Wędrówka
2020/3

Młodzieżowe w Lublinie – wspomnienia

Czas kursów i konwencji sprawia, że czujemy się wzmocnieni i podbudowani w wierze, jednak gdy wracamy do szkołCzas kursów i konwencji sprawia, że czujemy się wzmocnieni i podbudowani w wierze, jednak gdy wracamy do szkoły, czy na uczelnię i wpadamy w wir naszy czytaj
Wędrówka
2020/3

Pytanie – udział w wyborach

Czy naśladowca Jezusa Chrystusa powinien brać czynny udział w wyborach na prezydenta kraju w którym żyje? BCzy naśladowca Jezusa Chrystusa powinien brać czynny udział w wyborach na prezydenta kraju w którym żyje? Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porz czytaj
Od Redakcji
Wędrówka
2020/2

Od Redakcji

Trzymasz w rękach nowe wydanie czasopisma „Wędrówki za Panem”. Ten numer zatytułowaliśmy „Filary społecznośc Trzymasz w rękach nowe wydanie czasopisma „Wędrówki za Panem”. Ten numer zatytułowaliśmy „Filary społeczności” i chcielibyśmy poruszyć oraz zachęcić czytaj
Powołani do wolności
Wędrówka
2020/2

Powołani do wolności

Apostoł Paweł w Liście do Galacjan 5:13 (BWP) napisał tekst, który będzie naszym wersetem tematowym: NatomiaApostoł Paweł w Liście do Galacjan 5:13 (BWP) napisał tekst, który będzie naszym wersetem tematowym: Natomiast wy, bracia, zostaliście powołani do w czytaj
Wędrówka
2020/2

Jeden Pan

Według danych statystycznych zdecydowana większość Polaków określa siebie jako chrześcijan. Moglibyśmy więc naWedług danych statystycznych zdecydowana większość Polaków określa siebie jako chrześcijan. Moglibyśmy więc na tej podstawie stwierdzić, że prawie wsz czytaj
Wędrówka
2020/2

Cezarea

Miasto portowe wybudowane z rozkazu Heroda Wielkiego w latach 22-10 p.n.e. Była to rzymska stolica Judei, a taMiasto portowe wybudowane z rozkazu Heroda Wielkiego w latach 22-10 p.n.e. Była to rzymska stolica Judei, a także oficjalna siedziba namiestników rzym czytaj