Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
2020/1

Szacunek dla Rodziców

W społeczeństwie ludzkim musi być porządek, bo bez niego doszłoby do zamieszania, nieładu i przestępstwa prawaW społeczeństwie ludzkim musi być porządek, bo bez niego doszłoby do zamieszania, nieładu i przestępstwa prawa Bożego. Każda szkoła, fabryka czy społe czytaj
Wędrówka
2020/1

W poszukiwaniu świętości

Przetoż poświęcajcie się, a bądźcie świętymi; bom ja Pan, Bóg wasz. A strzeżcie ustaw moich, i czyńcie je; [ Przetoż poświęcajcie się, a bądźcie świętymi; bom ja Pan, Bóg wasz. A strzeżcie ustaw moich, i czyńcie je; [...] Jam Pan poświęcający was – 3 Mojż.  czytaj
Wędrówka
2020/1

Ziemia Obiecana

Pan przez obietnicę wyznaczył dla swego ludu Ziemię Obiecaną. My zapragnęliśmy ją zobaczyć i wybraliśmy się w Pan przez obietnicę wyznaczył dla swego ludu Ziemię Obiecaną. My zapragnęliśmy ją zobaczyć i wybraliśmy się w podróż, by do niej dojść. Ta wieczna prz czytaj
Wędrówka
2020/1

Kilka ziaren pszenicy

Urodziłem się 25.06.1923 we wsi Makowisko (ok. 9 km od Jarosławia) jako drugie dziecko spośród ośmiorga dzieciUrodziłem się 25.06.1923 we wsi Makowisko (ok. 9 km od Jarosławia) jako drugie dziecko spośród ośmiorga dzieci moich rodziców. Byli oni bardzo pobożny czytaj
Wędrówka
2020/1

Modlitwa

Panie, naucz nas modlić się. Na pewno każdy z nas przeżył nieraz błogą chwilę, gdy po wielu trudach dnia powszPanie, naucz nas modlić się. Na pewno każdy z nas przeżył nieraz błogą chwilę, gdy po wielu trudach dnia powszedniego, czasami po jakichś problemach w czytaj
Niebiosa opowiadają chwałę Boga
Wędrówka
2020/1

Niebiosa opowiadają chwałę Boga

Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem – Izaj. 13:10. czytaj
Wędrówka
2020/1

Pamiętaj na Stworzyciela swego

Pamiętaj na Stworzyciela swego we dni młodości twojej pierwej, niżeli nastaną złe dni – Kazn. 12:1 (BG). Pamiętaj na Stworzyciela swego we dni młodości twojej pierwej, niżeli nastaną złe dni – Kazn. 12:1 (BG). 1) We dni młodości dni wiosny życia czytaj
Wędrówka
2020/1

Bóg kocha wszystkich ludzi

Bóg kocha wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy – 1 Tym. 2:4 Bóg kocha wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy – 1 Tym. 2:4 Kiedy czytamy te znamienne i cudowne czytaj
Wędrówka
2020/1

Izajasz 53

Aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa – Rzym. 3:26. Nauka o upad Aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa – Rzym. 3:26. Nauka o upadku człowieka i jego deprawacji jest niez czytaj