Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
nr 2019/5

Wspomnienia z kursu w Budziarzach

Budziarze – bardzo chętnie tu wracamy, za każdym razem o rok starsi. Przyjeżdżamy tu, by poznawać Bożą wolę i Budziarze – bardzo chętnie tu wracamy, za każdym razem o rok starsi. Przyjeżdżamy tu, by poznawać Bożą wolę i uczyć się Jego planu, by oderwać się od tego, co trapi nas w życiu codziennym, by porozmawiać ze sobą nawzajem, by odpocząć od zgiełku i poś czytaj
Wędrówka
nr 2019/5

Bohaterowie Wiary – Abel

Wiarą lepszą ofiarę ofiarował Bogu, niżeli Kain, przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy – Heb Wiarą lepszą ofiarę ofiarował Bogu, niżeli Kain, przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy – Hebr. 11:4. Niewiele jest biblijnych postaci mających tak wspaniałe świadectwo od Pana Boga. W przypadku Abla jest to o tyle zaskakujące, że czytaj
Pytania i Odpowiedzi
Wędrówka
nr 2019/5

Pytania i Odpowiedzi

Kiedy czas przygotowania ludzkości na spotkanie z Panem się zakończy? Czy możemy całkowicie pozbyć się grzechuKiedy czas przygotowania ludzkości na spotkanie z Panem się zakończy? Czy możemy całkowicie pozbyć się grzechu, przed zakończeniem się tego świata? Obecny czas, w którym żyjemy, do momentu powstania wszystkich ludzi z grobów, charakteryzuje się pano czytaj
Wędrówka
nr 2019/5

Bliski dzień zmartwychwstania – wiersz

Chrystus tron zajmuje – jego panowanie,  Już się rozpoczęło – ludzkość zmartwychwstanie.  Wkrótce to ogłChrystus tron zajmuje – jego panowanie,  Już się rozpoczęło – ludzkość zmartwychwstanie.  Wkrótce to ogłosi potężny głos Boży,  A wszystkie groby Syn Boży otworzy.  Będzie to cud wielki dla całej ludzkości, Gdy posłuszni dojdą do dosko czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Od Redakcji

Przed Wami kolejny, czwarty już numer „Wędrówki”. Tematy, jakie chcemy poruszyć tym razem, to „poświęcenie i Przed Wami kolejny, czwarty już numer „Wędrówki”. Tematy, jakie chcemy poruszyć tym razem, to „poświęcenie i ofiarowanie”. Tak naprawdę pojęcia te mogą być pozornie bliskie wielu ludziom niezwiązanym z Pismem Świętym. Niektórzy podporządkowują każd czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Ofiarnym być!

Taka winna być duchowa służba wasza – Rzym. 12:1 Pan Jezus na początku swojej misji obchodząc Galileę pow Taka winna być duchowa służba wasza – Rzym. 12:1 Pan Jezus na początku swojej misji obchodząc Galileę powoływał swoich uczniów. Zanim zaczął powoływać swoich uczniów, nauczał o tym, że przybliżyło się Królestwo Boże. Zapewne postrzegany był jako czytaj
Zaprzeć się siebie
Wędrówka
nr 2019/4

Zaprzeć się siebie

I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż s I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie – Łuk. 9:23. Myślę, że powyższe słowa Pana Jezusa każdy słyszał wiele razy. Jednak czy każdy z czytaj
Dlaczego masz być odłączony?
Wędrówka
nr 2019/4

Dlaczego masz być odłączony?

[…] jakaż społeczność między światłością a ciemnością? – 2 Kor. 6:14 Współczesne czasy to okres szeroko p […] jakaż społeczność między światłością a ciemnością? – 2 Kor. 6:14 Współczesne czasy to okres szeroko pojętej globalizacji, która dotyka praktycznie wszystkich sfer życia. W ujęciu globalnym spoglądamy nie tylko na politykę czy gospodarkę, ale czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Poświęcenie się w XXI wieku

Rozmyślania o tym, czy się poświęcić, mogą niektórym zająć dużo czasu. Jedni zaczynają o tym myśleć już Rozmyślania o tym, czy się poświęcić, mogą niektórym zająć dużo czasu. Jedni zaczynają o tym myśleć już od dzieciństwa, inni dochodzą do tego wniosku z czasem, a niekiedy dopiero pewne życiowe wydarzenia skłaniają nas do głębszego zastanowienia czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Warunki przyjęcia ofiarowania

Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, mił Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa [rozumna wg. BG] służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowieni czytaj