Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Pytania i Odpowiedzi – Biblia o rozwodzie
Wędrówka
nr 2019/1

Pytania i Odpowiedzi – Biblia o rozwodzie

Biblia generalnie jest przeciwna rozwodom. Połączenie się dwóch osób Pismo określa tworzeniem się jednego ci Biblia generalnie jest przeciwna rozwodom. Połączenie się dwóch osób Pismo określa tworzeniem się jednego ciała, które – podobnie jak w naturze – nie ulega rozerwaniu aż do śmierci. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż um czytaj
Wędrówka
nr 2019/1

Wspomnienia ze spotkania młodzieżowego w Białogardzie

Na początku maja mieliśmy po raz kolejny możliwość uczestniczyć, dzięki łasce i pomocy Pana oraz uprzejmości iNa początku maja mieliśmy po raz kolejny możliwość uczestniczyć, dzięki łasce i pomocy Pana oraz uprzejmości i gościnności braterstwa, w spotkaniu młodzieżowym w Białogardzie. Tematem głównym, nad którym zastanawialiśmy się, były święta ustanowione p czytaj
Wędrówka
nr 2018/5

Od Redakcji

W kolejnym numerze autorzy artykułów podkreślają ważność miłości do Pana Boga, spraw duchowych i do drugiego W kolejnym numerze autorzy artykułów podkreślają ważność miłości do Pana Boga, spraw duchowych i do drugiego człowieka. W Słowie Bożym miłość jest wielowątkowa, co podkreśla jej wielkość i ważność w życiu chrześcijanina. Tematyczne rozwinięcie różn czytaj
Wędrówka
nr 2018/5

Rozmiłowanie się w przykazaniach

Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach! – Psalm 112:1. Roz Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach! – Psalm 112:1. Rozmiłowanie się w przykazaniach. Na czym ono polega i co Pismo Święte mówi na ten temat? Przeanalizujmy te dobre jak i te złe przykłady, i pos czytaj
Wędrówka
nr 2018/5

Miłość doskonała – Agape

Kto nie miłuje, nie zna Boga; gdyż Bóg jest miłość – 1 Jana 4:8 (BG) W encyklopedii Stronga w twierdzeniu Kto nie miłuje, nie zna Boga; gdyż Bóg jest miłość – 1 Jana 4:8 (BG) W encyklopedii Stronga w twierdzeniu Bóg jest miłość, słowo „miłość” przetłumaczono z greckiego agape. W Piśmie Świętym słowo agape używane jest do określenia całości, czyli sz czytaj
Człowiek obdarzony miłością Bożą
Wędrówka
nr 2018/5

Człowiek obdarzony miłością Bożą

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, al Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny – Jan 3:16 Pan Bóg kocha swoje stworzenia. Dopełniając dzieła w szóstym dniu, uczynił człowieka na swój obraz, dosko czytaj
Wędrówka
nr 2018/5

Miłość braterska

A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzaje A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować – 1 Tes. 4:9. Tak jak apostoł Paweł napisał – Bóg pouczył nas o miłości, którą, jako bracia w Chrystusie, powinniśmy się nawzaj czytaj
Kochać i być kochanym
Wędrówka
nr 2018/5

Kochać i być kochanym

Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem – 1 Mo Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem – 1 Mojż. 2:24 Kochać i być kochanym jest jednym z najgłębszych doznań w życiu człowieka. Z Księgi Rodzaju 2:24-25 dowiadujemy się, że opuści c czytaj
Wędrówka
nr 2018/5

Miłość do bliźniego

Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego - Mar. 12:31 Zapewne każdy z nas dobrze zna te słowa, Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego - Mar. 12:31 Zapewne każdy z nas dobrze zna te słowa, które wypowiedział Pan Jezus odpowiadając na pytanie uczonych w Piśmie: „Które przykazanie jest największe?”. Jednak czy tak naprawdę wiemy, czytaj
Wędrówka
nr 2018/5

Miłość do nieprzyjaciół

Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawid Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą - Łuk. 6:27‑28 „Dobrze mu tak, zasłużył sobie na t czytaj