Młodzieżowe w Krakowie – maj 2022

Młodzieżowe w Krakowie trwało 3 dni, od 13 do 15 maja. Był to krótki okres, który pozwolił nam na chwilę uciec od życia codziennego i znaleźć się wspólnie w jednym miejscu, aby zastanawiać się nad Słowem Bożym. W piątek wieczorem odbyła się wspólna kolacja. Po zjedzonym posiłku mieliśmy możliwość uczestniczyć w społeczności na temat warunków życia braterstwa z innych krajów, którą prowadził brat Łukasz Konecki. Brat starał się nam pokrótce przybliżyć, jak wygląda życie braci na różnych krańcach Ziemi, jak wygląda ich społeczność i nabożeństwa. Następny dzień młodzieżowego również zaczęliśmy wspólnym posiłkiem. 

Dzień zaczął się odczytaniem Manny oraz krótkim śpiewem. Następnie brat Filip Knop przybliżył nam temat Niebieskiego Powołania. Mówił  m.in. o cechach powołania, czasie powołania, oraz do kogo ono jest skierowane. Po przerwie kontynuowaliśmy temat, skupiając się na jego praktycznej stronie, na podstawie trzech głównych pytań, na które wspólnie szukaliśmy odpowiedzi: 

  1. Co powinienem robić jako powołany? Jakie warunki spełnić?
  2. Co nam za to będzie? Jaka czeka nas za to nagroda?
  3. Co będzie mnie spotykać w związku z tym, że wziąłem udział w powołaniu?

Kolejną częścią programu było wspólne ognisko, przy którym każdy z nas mógł porozmawiać i poznać się bliżej.

W następnej części brat Dawid Organek poprowadził społeczność na temat „Chrześcijanin, a wojna”. Przybliżył nam historię chrześcijaństwa i jego zmieniającego się nastawienia do wojen na tle wieków oraz jak powinien zachować się chrześcijanin w trakcie wojny.

Po przerwie mieliśmy możliwość spędzenia czasu na wspólnym śpiewie, po którym zjedliśmy kolację. Ostatnią częścią tego dnia była społeczność brata Bronisława Kaczora na temat małżeństwa i tym, czym mamy się kierować przy wyborze partnera życiowego. Ta część miała charakter wspólnej dyskusji, w której każdy mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

W niedzielę odbyło się zebranie z krakowskim zborem, po którym miał miejsce wspólny śpiew. 

Chciałabym serdecznie podziękować za ten wspólnie spędzony czas,  i za pracę osób, dzięki którym mogliśmy przebywać w miłej atmosferze. Jednak największe podziękowania należą się Panu Bogu, który pobłogosławił to spotkanie i umożliwił nam wspólną społeczność.

Kesja Szarkowicz


Na wstępie chciałbym podziękować Panu Bogu za to, że mogłem być uczestnikiem tej społeczności. Dziękuję również organizatorom, którzy podjęli się zorganizowania tak wyczekiwanego spotkania młodzieżowego. Tematem głównym było zagadnienie Niebieskiego  Powołania na podstawie wersetu z Listu do Żydów 3:1. Nasze spotkanie zaczęło się w piątek od wieczornej społeczności, którą prowadził wujek Łukasz Konecki. Wujek przedstawił nam prezentację na temat życia zborów Badaczy Pisma Świętego w innych krajach. Dowiedzieliśmy się, ile jest zborów w danym kraju, ilu członków ma dany zbór i do jakiej literatury ma dostęp. Następnego dnia wykładem tematowym usłużył wujek Filip Knop. W wykładzie omówił znaczenie i cel Niebieskiego Powołania. Po przerwie wujek kontynuował temat, ale tym razem nie w formie wykładu. Została nam wyświetlona tabela z trzema zagadnieniami:

1) Co powinienem robić jako powołany?
2) Co będzie mnie spotykać w związku z udziałem w Niebieskim Powołaniu?
3) Co nam za to będzie?/Czas przyszły — nagroda.

Wujek zachęcał nas do aktywnego udziału, abyśmy podawali myśli i wersety do postawionych pytań. 

Kolejna część, która odbyła się po obiedzie, była prowadzona przez wujka Dawida Organka odnośnie tego, jaką postawę powinien mieć chrześcijanin wobec wojny. Ostatnią część dnia prowadził wujek Bronisław Kaczor na temat wyboru partnera życiowego. 

Jeszcze raz dziękuje za możliwość udziału w tej społeczność, dzięki której dowiedziałem się wielu cennych lekcji, ale także mogłem spotkać się z innym uczestnikami.

Maciej Szczap