Od Redakcji

Drogi Czytelniku,

Z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce kolejny numer czasopisma Wędrówka. Tematem przewodnim tego numeru są owoce ducha świętego. Artykuły, które będziesz czytać, dotyczą naszego codziennego życia i zawierają wiele cennych rad i wskazówek, w jaki sposób rozwijać i pielęgnować w sobie dobre, chrześcijańskie cechy.

Wersetem przewodnim tego numeru jest fragment z Listu do Galacjan 5:22-23: Owocem zaś ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.

Czytając artykuły, dowiesz się, czym są owoce ducha świętego i w jaki sposób my możemy je wydawać. Pierwszy artykuł wyjaśnia, czym jest duch święty i co oznaczają owoce ducha świętego, zaś każdy kolejny artykuł opisuje jeden z dziewięciu owoców wymienionych w Liście do Galacjan.

Artykuły zawierają opis omawianych cech oraz przykłady Pana Jezusa, apostołów i innych znanych nam postaci biblijnych, które okazywały te cechy w swoim życiu i stanowią dla nas wzór do naśladowania. Co najważniejsze, czytając je i rozmyślając nad nimi, będziesz mógł dowiedzieć się, w jaki sposób Ty możesz zmieniać swój charakter i codzienne postępowanie, aby żyć według zaleceń Pana Boga, podobać się Jemu i być szczęśliwym.

Nic nie może nam dać takiego szczęścia i pokoju, jakie daje nam Pan Bóg, ale, aby to było możliwe, musimy starać się żyć według Jego zasad. Zasady te są doskonałe i przynoszą nam błogosławieństwo już teraz, jeśli tylko według nich postępujemy. Rozwój owoców ducha świętego może również dać nam najpiękniejszą nagrodę życia wiecznego. Życzymy tego Tobie, oraz pragniemy sami, dlatego zachęcamy Cię do wspólnego korzystania z tego, co przygotowali dla nas Bracia w artykułach i przeczytania całego numeru Wędrówki za Panem.

Drogi Czytelniku, jeśli miałbyś swoje przemyślenia dotyczące życia i Pisma Świętego, zachęcamy Cię, żebyś do nas napisał, abyśmy mogli wspólnie dzielić się tym, co budujące.