Dobroć

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie – Gal 5:22-23.

Teraz skupimy się na jednej z powyższych cech: dobroci.

Co to znaczy być dobrym?

Człowiek, który rozwija w sobie owoc dobroci, potrafi patrzeć w wyjątkowy sposób na świat — stara się w większości rzeczy widzieć dobro. Jest to także dostrzeganie pozytywnych rzeczy w drugim człowieku — kontynuowanie naszych kroków względem innego człowieka nawet wtedy, gdy mamy przeczucie, że druga osoba może nas odrzucić.

Szczera dobroć ma w sobie coś szczególnego, co jest nie do podrobienia, a inni są w stanie zauważyć tę specyficzną aurę życzliwości, łagodności i uprzejmości. Starajmy się w niej rozwijać, aby być szlachetnym, łagodnym i dobrotliwym dla drugich.

Dobroć powinna być sztandarową i podstawową cechą chrześcijanina. Uczeń Chrystusa jest człowiekiem dobrym, pełnym ducha świętego i wiary – Dzieje Ap. 11:24.

Św. Paweł zachęca: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj – Rzym. 12:21. Mamy tutaj pokazane, jak żyć w otaczającym nas świecie, który w większości przypadków zmierza w niewłaściwym kierunku i pociąga ludzi właśnie w tą złą stronę.

Nasze małe akty dobroci mogą być widoczne w codziennych i prostych czynnościach, takich jak: uśmiech, życzliwe słowo bądź drobny prezent, a poprzez takie małe gesty możemy robić coś dla bliźniego, ku jego zbudowaniu. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra ku zbudowaniu – Rzym. 15:2. 

Gdy jesteśmy przyjaźni i przychylni dla innych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że oni odwdzięczą się nam tym samym. Nie wzbraniaj się dobrze czynić potrzebującemu, gdy stać cię na to, aby dobrze czynić – Przyp. 3:27. 

Nie przestawajmy i nie poddawajmy się w czynieniu dobra, gdyż w ten sposób możemy złagodzić lub osłabić początkową niechęć do nas. Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony napój go. Tak bowiem robiąc rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę – Rzym. 12:20.

Pan Bóg dostrzega każdy miły uczynek oraz szlachetną i dobrą myśl. Wiedząc, że każdy kto uczyni coś dobrego to też otrzyma od Pana, czy niewolnik czy wolny – Efezj. 6: 8. Dobroć jest również widoczna we wszystkim, co czyni Nasz Stwórca. Dobry jest Pan dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkimi jego dziełami – Psalm 145:9.  

Starajmy się rozwijać i ćwiczyć w tym owocu, jakim jest dobroć, aby nagroda nas nie ominęła. Dobry człowiek zdobędzie łaskę Pana, ale Pan potępi podstępnego – Przyp. 12:2.