Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
nr 2019/1

Od Redakcji

„W drogę z nami wyrusz Panie, nam nie wolno w miejscu stać”. W tym numerze „Wędrówki” chcielibyśmy porusz „W drogę z nami wyrusz Panie, nam nie wolno w miejscu stać”. W tym numerze „Wędrówki” chcielibyśmy poruszyć temat ściśle związany z jej tytułem – czyli z drogą. Omówimy jakie kierunki, drogi, pomysły na życie może dziś wybrać człowiek, a także j czytaj
Wędrówka za Panem – wąska ścieżka
Wędrówka
nr 2019/1

Wędrówka za Panem – wąska ścieżka

Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują – Ma Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują – Mat. 7:14. Słowa powyższego wersetu wypowiedziane przez Pana Jezusa zawierają w sobie wspaniałą nadzieję, obok której nie możemy przejść ob czytaj
Szeroka droga
Wędrówka
nr 2019/1

Szeroka droga

Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Mat. 7:13 Nasze życie jest pełne rozmaitych decyzji. Codziennie podejmujemy decyzje; czase czytaj
Wędrówka
nr 2019/1

Czy jestem pielgrzymem?

Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. 2 Kor. 5:7 Czy jestem pielgrzymem? Do czego zdążam? Piel Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. 2 Kor. 5:7 Czy jestem pielgrzymem? Do czego zdążam? Pielgrzym to osoba, która wyruszyła już w wędrówkę i ma przed sobą wyznaczony cel. Wcześniej musiała poczynić wiele starań i wysiłków, aby dobrz czytaj
Droga Balaama
Wędrówka
nr 2019/1

Droga Balaama

Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny n Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, 2 Piotra 2:15 Na kartach Pisma Świętego kilkukrotnie spotykamy tajemnicze postacie, którym objawił się Pan Bóg, chociaż nie poch czytaj
Wędrówka
nr 2019/1

Gościniec sprawiedliwości

I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego p I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz p czytaj
Rozmowy z Braterstwem
Wędrówka
nr 2019/1

Rozmowy z Braterstwem

Poproszono mnie, abym podzieliła się z Wami swoimi wspomnieniami związanymi z drogą za naszym Panem. Uczynię Poproszono mnie, abym podzieliła się z Wami swoimi wspomnieniami związanymi z drogą za naszym Panem. Uczynię to z pomocą mojej córki, gdyż wiek mój sędziwy. Skończyłam 92 lata 10.01.2019. Jest za co dziękować Panu Bogu, bo lata piękne, a umysł jesz czytaj
Dwaj dłużnicy
Wędrówka
nr 2019/1

Dwaj dłużnicy

Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. A gdy oni ni Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, rzekł: Sądzę, że ten, któremu w czytaj
Pytania i Odpowiedzi – Chwalenie Pana Boga
Wędrówka
nr 2019/1

Pytania i Odpowiedzi – Chwalenie Pana Boga

Wielu uczciwych i szczerych chrześcijan uważa, że jeśli ktoś jest wierzący, uwielbia Boga i oddaje Mu chwałę Wielu uczciwych i szczerych chrześcijan uważa, że jeśli ktoś jest wierzący, uwielbia Boga i oddaje Mu chwałę, to jest to wystarczające do zbawienia, gdyż w myśl ap. Pawła kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie – Rzym.10:13. Jeżeli tym chrześc czytaj