Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Od Redakcji
Wędrówka
nr 2019/2

Od Redakcji

Wtóra obecność… pewnie słyszałeś to określenie nie jeden raz. Zastanawiałeś się nad tym? Masz swoje przemyślenWtóra obecność… pewnie słyszałeś to określenie nie jeden raz. Zastanawiałeś się nad tym? Masz swoje przemyślenia? Co myślisz, gdy słyszysz parusia, epifania czy wreszcie apokalipsa? Tak, te trzy słowa też dotyczą ponownej obecności Pana Jezusa. Pamię czytaj
Wędrówka
nr 2019/2

Czas drugiej obecności Pana Jezusa

Drodzy czytelnicy, podzielimy się z Wami przemyśleniami związanymi z biblijną nauką o drugiej obecności PańskiDrodzy czytelnicy, podzielimy się z Wami przemyśleniami związanymi z biblijną nauką o drugiej obecności Pańskiej. Jest to nauka biblijna, choć powszechnie niezrozumiana, natomiast bardzo ważna, ponieważ gotowość i czuwanie na przyjście Syna Człowiecz czytaj
Błogosławiony, kto doczeka 1335 dni
Wędrówka
nr 2019/2

Błogosławiony, kto doczeka 1335 dni

Tytuł niniejszego artykułu zaczerpnięty jest co prawda z proroctwa Daniela rozdziału 12, jednak należy zauważyTytuł niniejszego artykułu zaczerpnięty jest co prawda z proroctwa Daniela rozdziału 12, jednak należy zauważyć, że prorok Daniel, poczynając od rozdziału 11, opisuje okres historii, który nazywamy „czasami końca”. Określenie to zostało zaczerpnięte  czytaj
Rozmnożenie umiejętności
Wędrówka
nr 2019/2

Rozmnożenie umiejętności

Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego, bo wiele ich przebieży a rozmnoż Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego, bo wiele ich przebieży a rozmnoży się poznanie – Dan. 12:4. Werset zacytowany w tytule jest często używany w kontekście dyskusji o powtórnej, niewidzialnej obecności Jez czytaj
Wędrówka
nr 2019/2

Czasy pogan

Ilekroć myślimy o narodach pogańskich, to mamy na uwadze ludzi obcych Najwyższemu Bogu. Wszystkie inne narody Ilekroć myślimy o narodach pogańskich, to mamy na uwadze ludzi obcych Najwyższemu Bogu. Wszystkie inne narody Żydzi uważali za pogan, czyli barbarzyńców (z hebrajskiego goj, a z greckiego ethos). Szczycili się tym, że są narodem uprzywilejowanym, dzi czytaj
Ogłoszenie sprawiedliwości narodom
Wędrówka
nr 2019/2

Ogłoszenie sprawiedliwości narodom

Jednym z wielu etapów działalności naszego Pana podczas Jego wtórej obecności będzie wybawienie i wywyższeni Jednym z wielu etapów działalności naszego Pana podczas Jego wtórej obecności będzie wybawienie i wywyższenie Kościoła. Jednak przewidziane zostały też błogosławieństwa dla całej ludzkości. O tym temacie poniżej na podstawie wyciągu z III tomu „Wyk czytaj
Wędrówka
nr 2019/2

Odrzucenie Babilonu – zostawcie go!

Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć; zostawcie go! – Jer. 51:9 A na czole jej było imię napis Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć; zostawcie go! – Jer. 51:9 A na czole jej było imię napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi, I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników  czytaj
Pokarm na czas słuszny
Wędrówka
nr 2019/2

Pokarm na czas słuszny

Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pok Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? – Mat. 24:45 Analizując rozwój Kościoła w czasie Wieku Ewangelii, możemy zauważyć, iż Pan Bóg wybierał spośród swego czytaj
Niedzielny chrześcijanin
Wędrówka
nr 2019/2

Niedzielny chrześcijanin

Znajdujemy się w coraz trudniejszych czasach. Coraz częściej słyszymy z mediów niepokojące informacje, które wZnajdujemy się w coraz trudniejszych czasach. Coraz częściej słyszymy z mediów niepokojące informacje, które wprawiają w strach wszystkich wokoło nas. Jednak mimo wielu tych wszystkich negatywnych wieści płynących z mediów, możemy cieszyć się spokoje czytaj
Wędrówka
nr 2019/2

Pytania i Odpowiedzi: 1 Tym. 1:9-10

Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handla czytaj