Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
2022/6

Pamiętajcie na wodzów waszych

Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując naśladujcie Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując naśladujcie wiarę ich - Heb. 13:7 (BG). Człowiek  czytaj
Wędrówka
2022/6

Apostoł Jakub – syn Alfeusza

Pochodzenie Pierwsza wzmianka o apostole Jakubie pojawia się przy wymienieniu wszystkich apostołów wybranych Pochodzenie Pierwsza wzmianka o apostole Jakubie pojawia się przy wymienieniu wszystkich apostołów wybranych przez Pana Jezusa. Filip i Bartłomiej, T czytaj
Wędrówka
2022/6

Apostoł Tomasz

Nie mamy dużo wersetów czy wydarzeń, w których występuje apostoł Tomasz, a większość z nas kojarzy go pewnie zNie mamy dużo wersetów czy wydarzeń, w których występuje apostoł Tomasz, a większość z nas kojarzy go pewnie z określeniem „niewierny”. Określenie to  czytaj
Wędrówka
2022/6

Apostoł Filip

Apostoła Filipa poznajemy głównie z zapisów Ewangelii Jana. Gdyby nie opisy tam zawarte, zapewne mało byśmy wiApostoła Filipa poznajemy głównie z zapisów Ewangelii Jana. Gdyby nie opisy tam zawarte, zapewne mało byśmy wiedzieli kim on był. Fragmenty z nim zwią czytaj
Wędrówka
2022/6

Apostoł Bartłomiej

Kim był apostoł Bartłomiej, jakim był człowiekiem? W Biblii nie znajdziemy bezpośredniej odpowiedzi na te pytaKim był apostoł Bartłomiej, jakim był człowiekiem? W Biblii nie znajdziemy bezpośredniej odpowiedzi na te pytania. Tak też jest w przypadku kilku inny czytaj
Wędrówka
2022/6

Apostoł Paweł

Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Ko Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży – 1 Kor. 15:9. Apostoł Paw czytaj
Wędrówka
2022/6

Jakub, syn Zebedeusza

Wstęp Nasz Mistrz, Pan Jezus Chrystus będąc na ziemi powołał dwunastu apostołów. Wśród grona najbliższych, dwWstęp Nasz Mistrz, Pan Jezus Chrystus będąc na ziemi powołał dwunastu apostołów. Wśród grona najbliższych, dwóch z nich nosiło imię Jakub (Mat 10:2-4 czytaj
Wędrówka
2022/6

Apostoł Piotr – Skała

Słowo “Piotr” to epitet, o czym czytamy w Dziejach Ap. 10:5-18. Greckie tłumaczenie tego imienia z aramejskiegSłowo “Piotr” to epitet, o czym czytamy w Dziejach Ap. 10:5-18. Greckie tłumaczenie tego imienia z aramejskiego Kepa to "skała" i występuje ono też w  czytaj
Wędrówka
2022/6

Uczeń, którego miłował Jezus

Nie ulega wątpliwości, że każdy z apostołów Baranka był wyjątkowym naczyniem w rękach Pańskich. Lecz tylko na Nie ulega wątpliwości, że każdy z apostołów Baranka był wyjątkowym naczyniem w rękach Pańskich. Lecz tylko na temat niektórych z nich możemy zebrać pe czytaj
Wędrówka
2022/5

Rola sióstr

Drodzy bracia, mamy zaszczyt podzielić się kilkoma rozważaniami na ważny temat „Roli Sióstr w Kościele”. PoDrodzy bracia, mamy zaszczyt podzielić się kilkoma rozważaniami na ważny temat „Roli Sióstr w Kościele”. Ponieważ Biblia zawiera słowo Boże i jest  czytaj