Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
nr 2019/6

Od Redakcji

Kolejny numer „Wędrówki” poświęcony  jest kwestiom związanym z zachowaniem się w zborze, naszej postawy podczaKolejny numer „Wędrówki” poświęcony  jest kwestiom związanym z zachowaniem się w zborze, naszej postawy podczas badania Biblii oraz takich ważnych nabożeństw jak wybory sług zborowych. Wiemy, że Pan Bóg jest Bogiem porządku, dlatego często z Jego Sło czytaj
Wędrówka
nr 2019/6

Starszy jest godny podwójnej czci

Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli si Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania – 1 Tym. 5:17. Apostoł Paweł napisał 1 List do Tymoteusza, aby pouczyć tego młodego wiekiem brata, spraw czytaj
Wędrówka
nr 2019/6

Jak zachować się w domu Bożym

Wszystko niech się dzieje przystojnie i porządnie – 1 Kor. 14:40. Zacytowany werset pochodzi z dłuższej w Wszystko niech się dzieje przystojnie i porządnie – 1 Kor. 14:40. Zacytowany werset pochodzi z dłuższej wypowiedzi ap. Pawła, mówiącej o porządku i zasadach, które powinny panować podczas nabożeństwa. W tym samym fragmencie ap. Paweł mówi, że Bó czytaj
Wędrówka
nr 2019/6

Ubiór w domu Bożym

Kilka lat temu wchodząc po raz pierwszy na salę zboru w Oleszycach, zauważyłem zaraz przed progiem tabliczkę zKilka lat temu wchodząc po raz pierwszy na salę zboru w Oleszycach, zauważyłem zaraz przed progiem tabliczkę z pewnym wersetem: Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego, i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane prz czytaj
Wędrówka
nr 2019/6

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma

My ludzie, w przeciwieństwie do Boga, nie znamy intencji drugiego człowieka. Dopiero po zachowaniu i mowie możMy ludzie, w przeciwieństwie do Boga, nie znamy intencji drugiego człowieka. Dopiero po zachowaniu i mowie możemy rozpoznać, czy ten ktoś ma pokojowe zamiary w stosunku do nas. Słowa, jakimi posługuje się człowiek, są lustrem jego serca i świadczą o  czytaj
Wędrówka
nr 2019/6

Punktualność

Kiedy dowiedziałem się, że mam napisać coś o punktualności, zacząłem się zastanawiać, co w tym temacie można nKiedy dowiedziałem się, że mam napisać coś o punktualności, zacząłem się zastanawiać, co w tym temacie można napisać. Trzeba być punktualnym i już. To wyraz naszej kultury i szacunku dla innych, a ponadto wiemy, że Bóg jest Bogiem porządku. A jednak  czytaj
Wędrówka
nr 2019/6

Betlejem

Z hebr. Betlehem znaczy dom chleba. Miasteczko w Judzie, położone ok. 8 km na południowy zachód od JerozoliZ hebr. Betlehem znaczy dom chleba. Miasteczko w Judzie, położone ok. 8 km na południowy zachód od Jerozolimy. Było filistyńskim miastem garnizonowym, które później ufortyfikował Roboam. Po raz pierwszy w Biblii jest wymienione w 1 Mojż. 35:19, ja czytaj
Wędrówka
nr 2019/6

Rola młodych w zborze

Zbór, jako społeczność ludzi, składa się z wielu jednostek. Często cytowanym wersetem w tym temacie jest fragmZbór, jako społeczność ludzi, składa się z wielu jednostek. Często cytowanym wersetem w tym temacie jest fragment 1 Listu do Koryntian 12:12-31, w którym apostoł Paweł zastanawia się nad funkcjonowaniem zboru, jako całości będącej zbiorem poszczególn czytaj
Wędrówka
nr 2019/6

Porządek wyboru braci usługujących

Przypadło mi w udziale podzielić się z Wami, drodzy Czytelnicy, rozważaniami na temat porządku wyboru braci usPrzypadło mi w udziale podzielić się z Wami, drodzy Czytelnicy, rozważaniami na temat porządku wyboru braci usługujących. Myślę, że ten temat w jego praktycznym wymiarze nie dotyczy młodszej części czytelników, jednak pewien jestem, że pojawiają się  czytaj
Wędrówka
nr 2019/6

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię

To cichym Bóg chce dać udział w swoim Królestwie.  Cichość: Samokontrola – 1 Kor. 11:31. Łagodność To cichym Bóg chce dać udział w swoim Królestwie.  Cichość: Samokontrola – 1 Kor. 11:31. Łagodność – wobec wszystkich – Przyp. 15:1; jeśli tacy będziemy, to możemy liczyć na błogosławieństwo. Jak. 3:2-3 – nasz język ma się znajdować za dwi czytaj