Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
nr 2019/5

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy! Wrzesień to czas na powrót do szkoły. Przyszedł czas, kiedy na zewnątrz jest coraz chłodniDrodzy Czytelnicy! Wrzesień to czas na powrót do szkoły. Przyszedł czas, kiedy na zewnątrz jest coraz chłodniej i wieczory są coraz krótsze. Naturalne jest, że więcej czasu będziecie spędzać przy zadaniach z matematyki niż na grze w piłkę. Gdy będzi czytaj
Jeden
Wędrówka
nr 2019/5

Jeden

Pismo Święte pełne jest symboli, które coś pokazują, przez co możemy zobaczyć głębie Bożych spraw. Czy z liczbPismo Święte pełne jest symboli, które coś pokazują, przez co możemy zobaczyć głębie Bożych spraw. Czy z liczbami jest podobnie? Dwa kozły lub chleby, cztery wiatry albo przymioty charakteru, siedem ramion świecznika albo kościołów, dziesięcioro przy czytaj
Wędrówka
nr 2019/5

Betel

Betel – znaczy dom Boga. Niewielkie miasteczko leżące ok. 19 km od Jerozolimy. Według Księgi Jozuego (Joz. Betel – znaczy dom Boga. Niewielkie miasteczko leżące ok. 19 km od Jerozolimy. Według Księgi Jozuego (Joz. 16:1-4) Betel był położony na pograniczu obszaru należącego do pokolenia Efraima. Po raz pierwszy w Biblii występuje jako miejsce, w któr czytaj
Wędrówka
nr 2019/5

Symbolika liczby siedem

Każdy, kto czyta Pismo Święte, łatwo zauważy częste występowanie niektórych liczb. Liczby te określają liczbę Każdy, kto czyta Pismo Święte, łatwo zauważy częste występowanie niektórych liczb. Liczby te określają liczbę różnych elementów pojawiających się w opisach zdarzeń, proroctwach, a nawet przy przekazywaniu zaleceń dotyczących właściwego sposobu zachow czytaj
Wędrówka
nr 2019/5

Symbolika liczby 3,5

W Biblii znajduje się sporo dat, cyfr i wskazówek czasowych. Jedną z częściej pojawiających się dat jest 126 W Biblii znajduje się sporo dat, cyfr i wskazówek czasowych. Jedną z częściej pojawiających się dat jest 1260 dni. Wielu chrześcijan zastanawia się nad jej znaczeniem. Niektórzy traktują ją literalnie, inni symbolicznie nie odnosząc do żadnego szcz czytaj
Liczba bestii
Wędrówka
nr 2019/5

Liczba bestii

I że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest I że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć –  czytaj
Sto czterdzieści cztery tysiące
Wędrówka
nr 2019/5

Sto czterdzieści cztery tysiące

I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli w I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca […]. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem,  czytaj
Przybytek na puszczy
Wędrówka
nr 2019/5

Przybytek na puszczy

Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze – 2 Mojż. 25:40. Przybytek Izraela na puszc Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze – 2 Mojż. 25:40. Przybytek Izraela na puszczy skonstruowany został przez Besalela i Oholiaba pod nadzorem Mojżesza. Projektantem tej budowli był jednak sam Pan Bóg. To On ukazał Mojże czytaj
Wędrówka
nr 2019/5

Błogosławieni, którzy się smucą, …

... albowiem oni będą pocieszeni Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja ... albowiem oni będą pocieszeni Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz was czytaj
Wędrówka
nr 2019/5

Kurs w Czersku 15-25.08.2019

Kurs rozpoczął się w czwartek o godzinie dziewiętnastej ogniskiem i wieczorkiem zapoznawczym, na którym mieliśKurs rozpoczął się w czwartek o godzinie dziewiętnastej ogniskiem i wieczorkiem zapoznawczym, na którym mieliśmy okazję lepiej się poznać. W kolejnych dniach realizowaliśmy nasz program, czyli rozwijaliśmy wiedzę biblijną z zakresu Przymierza Zakonu, czytaj