Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Od Redakcji

Przed Wami kolejny, czwarty już numer „Wędrówki”. Tematy, jakie chcemy poruszyć tym razem, to „poświęcenie i Przed Wami kolejny, czwarty już numer „Wędrówki”. Tematy, jakie chcemy poruszyć tym razem, to „poświęcenie i ofiarowanie”. Tak naprawdę pojęcia te mogą być pozornie bliskie wielu ludziom niezwiązanym z Pismem Świętym. Niektórzy podporządkowują każd czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Ofiarnym być!

Taka winna być duchowa służba wasza – Rzym. 12:1 Pan Jezus na początku swojej misji obchodząc Galileę pow Taka winna być duchowa służba wasza – Rzym. 12:1 Pan Jezus na początku swojej misji obchodząc Galileę powoływał swoich uczniów. Zanim zaczął powoływać swoich uczniów, nauczał o tym, że przybliżyło się Królestwo Boże. Zapewne postrzegany był jako czytaj
Zaprzeć się siebie
Wędrówka
nr 2019/4

Zaprzeć się siebie

I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż s I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie – Łuk. 9:23. Myślę, że powyższe słowa Pana Jezusa każdy słyszał wiele razy. Jednak czy każdy z czytaj
Dlaczego masz być odłączony?
Wędrówka
nr 2019/4

Dlaczego masz być odłączony?

[…] jakaż społeczność między światłością a ciemnością? – 2 Kor. 6:14 Współczesne czasy to okres szeroko p […] jakaż społeczność między światłością a ciemnością? – 2 Kor. 6:14 Współczesne czasy to okres szeroko pojętej globalizacji, która dotyka praktycznie wszystkich sfer życia. W ujęciu globalnym spoglądamy nie tylko na politykę czy gospodarkę, ale czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Poświęcenie się w XXI wieku

Rozmyślania o tym, czy się poświęcić, mogą niektórym zająć dużo czasu. Jedni zaczynają o tym myśleć już Rozmyślania o tym, czy się poświęcić, mogą niektórym zająć dużo czasu. Jedni zaczynają o tym myśleć już od dzieciństwa, inni dochodzą do tego wniosku z czasem, a niekiedy dopiero pewne życiowe wydarzenia skłaniają nas do głębszego zastanowienia czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Warunki przyjęcia ofiarowania

Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, mił Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa [rozumna wg. BG] służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowieni czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Poświęcenie a ofiarowanie

Temat, o który poproszono mnie żebym przedstawił, jest trudny. Można powiedzieć, że chyba najtrudniejszy z możTemat, o który poproszono mnie żebym przedstawił, jest trudny. Można powiedzieć, że chyba najtrudniejszy z możliwych. Nie da się go zrozumieć bez dużej miary ducha świętego, dopiero osoby spłodzone z tego ducha mogą pojąć jego głębię. Mimo tego posta czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Kurs w Giżycku

Kurs biblijny w Giżycku odbył się w dniach 28.07-07.08.2019 r. Kierownikiem kursu był br. Krzysztof Makarzec Kurs biblijny w Giżycku odbył się w dniach 28.07-07.08.2019 r. Kierownikiem kursu był br. Krzysztof Makarzec, któremu w opiece nad nami i ukazywaniu prawd ze Słowa Bożego pomagali liczni wujkowie i ciocie z całej Polski. Wersetem przewodnim kursu b czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Błogosławieni…

Ubogi w duchu: pokorny; kontrolujący samego siebie; widzi innych wyżej niż siebie; dostrzega w Ubogi w duchu: pokorny; kontrolujący samego siebie; widzi innych wyżej niż siebie; dostrzega w drugim cechy lepsze od siebie i obdarza go szacunkiem; „Manna” z 27 maja: I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chw czytaj
Wędrówka
nr 2019/4

Betania

Betania znaczy z hebr. dom ubogich.  Wioska położona u stóp wschodniego zbocza Góry Oliwnej, przy drodze doBetania znaczy z hebr. dom ubogich.  Wioska położona u stóp wschodniego zbocza Góry Oliwnej, przy drodze do Jerycha, oddalona od Jerozolimy o 15 stadiów, czyli ok. 2,8 km (Jan 11:18). To w tym mieście Pan Jezus znalazł bezpieczną i spokojną przyst czytaj