Wędrówka
nr 2021/4

Od Redakcji

A strzeżcie ustaw moich, i czyńcie je; Jam Pan poświęcający was – 3 Mojż. 20:8.

Pan Bóg, Stworzyciel wszystkiego co nas otacza, pomysłodawca wszelkich praw panujących w naturze, największą swą uwagę poświęcił człowiekowi. Pan Bóg zapragnął tak ukształtować człowieka, aby uczył się na podstawie swojej codzienności i stawał się coraz bardziej podobny do Niego i obrazu Jego Syna. By człowiekowi żyło się prościej, Pan postanowił ułatwić mu to poprzez radę – bądź posłuszny, a będzie ci się dobrze wiodło. Tylko czemu  trzeba było być posłusznym? Pan Bóg wybrał sobie naród, któremu szczególnie poświęcił dużo czasu na kształtowanie umiejętności przestrzegania prawa – prawa oddawania czci Jedynemu Bogu i kodeksu moralnego. O tym będziemy mogli przeczytać w pierwszym artykule.

Pierworodny syn,  Jezus, będący doskonałym odbiciem swego Ojca, starał się swoim uczniom i naśladowcom przekazać głębię swojej nauki, poprzez pokazanie ducha Bożego prawa. To On, dla swych naśladowców, stał się w pełni poświęconym , ukazującym świętość swego życia, jako wzór postępowania. Aby o tym przeczytać, zachęcamy Cię do zapoznania z kolejnym artykułem.

Lepiej brać czy dawać? Na pewno łatwiej coś wziąć, ponieważ nie wiąże się to z wysiłkiem. Dawanie zaś to pewnego rodzaju poświęcenie, rezygnowanie z czegoś na rzecz drugiej osoby. Ale czym jest oddanie życia, najcenniejszego daru jaki otrzymał każdy z nas i to oddanie tegoż życia swojemu  bratu w Chrystusie? O tym również możecie się dowiedzieć w tym numerze Wędrówki za Panem.

Naród Izraelski szedł po pustyni, by w końcu po wielu latach dojść do Ziemi Obiecanej. Czy wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, do niej weszli? Czy my, idąc wąską ścieżką za naszym Panem, zawsze podejmujemy dobre decyzje? Czas, życie i owoce to pokazują. Tylko czy Ojciec nam nie pomaga? Czy nie ustawia przed nami drogowskazów, ukazujących, że czasem warto skręcić w lewo lub w prawo, a może zawrócić? Odpowiedzi na te pytania zawiera artykuł brata Daniela Hojncy.

Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara.  Pamiętamy te słowa wypowiedziane przez szczególnego wybrańca Bożego. Czy można uświęcać się, stawać się coraz bardziej podobnym w charakterze do  Jezusa, poprzez posłuszeństwo Jego słowom?  Niech to stanie się dla nas zachętą do wewnętrznych przemyśleń.

W tym numerze znajduje się także kolejna część „Imion z Objawienia”. Tym razem pod rozwagą mamy Rubena, czyli pierworodnego syna Jakuba. Sprawdźmy, jakie lekcje możemy wyciągnąć dla siebie z jego życia.

Na koniec przemyślenia na czasie, czyli pandemia, która przyszła na cały świat. Czyż nie jest to zastanawiające w kontekście słów objawiciela Jana, który zapowiada godzinę próby dla całego świata?

Niech artykuły zamieszczane w tym czasopiśmie pobudzają Was do przemyśleń w codziennym życiu. Na pewno będzie to dla Pana Boga przyjemnością, że nasze myśli zajmujemy sprawami ważnymi, a nie tylko zwykłą prozą życia.